Zdrojkowscy.pl

kategoria 'Skąd pochodzimy'

Łaskami słynący obraz M.B. Częstochowskiej w kościele w Topczewie
2012-09-30 - 20:14:13 | autor: ks. dr Eugeniusz Zbigniew Beszta-Borowski

Niepublikowany artykuł autorstwa ś.p. ks. infułata dr. Eugeniusza Zbigniewa Beszty-Borowskiego, wieloletniego wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, założyciela i dyrektora Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej, założyciela i dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, wikariusza w Parafii Topczewo w latach 1954 – 1955.
O pożarze domu gościnnego w Topczewie w 1617 roku
2010-11-11 - 19:38:00 | autor: Jan Mamaj

Z Księgi Grodzkiej Brańskiej. Koszowsky Litere Testimonium. Do Urzędu i Ksiąg Grodzkich Brańskich stawił się osobiście Szlachetny Jan Koszowski kupiec i przedłożył dokument stanowiący zeznanie świadków o następującej treści. Moim wielce łaskawym i Moscym Panom Jch Mosciom Panom Woiewodom, Castollanom, Starostom y inszym urzędnikom mieyskym, Woytom, Burmistrom, Raycom, wszem wobec y kazdemu z osobna komu się będzie godziło wszędzie y należało.
O kościołach i parafii w Topczewie
2010-01-27 - 12:32:16 | autor: Jan Mamaj

Kiedy został wybudowany pierwszy kościół i erygowana parafia w Topczewie nie wiadomo. Można tylko przypuszczać, gdyż brak jest dokumentów pisanych, że na terenie wsi Topczewo już w XIV w. istniał kościół i mogła być parafia należąca do diecezji płockiej.
O osadnictwie na Podlasiu
2010-01-05 - 15:23:09 | autor: Jan Mamaj

O osadnictwie na terenach dzisiejszego Podlasia niewiele jest informacji z zachowanych dokumentów spisanych przed XIV wiekiem. Dopiero z wieku XV zachowało się dużo danych z ocalałej do naszych czasów znacznej części Metryki Książęcej. Na jej podstawie można prześledzić proces osadniczego zasiedlania poszczególnych okolic tej ziemi.