Zdrojkowscy.pl

kategoria 'Gniazdo rodowe'

Akt notarialny sprzedaży ziemi z majątku Zdrojki z 1907 r.
2016-10-30 - 15:05:02 | autor: Jan Mamaj

Właścicielem majątku Zdrojki wraz z działami we wsiach Falki Stare i Falki Filipy w 1907 r. był Józef Kulikowski, który w 1882 r. odziedziczył ten majątek po swoim ojcu Janie.
Gniazdo rodowe
2009-12-18 - 18:56:30 | autor: Jan Mamaj

Gniazdo rodowe Zdrojkowskich to miejsce związane z nadaniem książęcym z XV wieku, położone w ziemi drohickiej, w parafii topczewskiej. Prawdopodobnie wtedy jeszcze było nie zasiedlone i porośnięte lasem. Dziś leżące na terenie województwa podlaskiego, w powiecie Bielsk-Podlaski, w gminie Wyszki. Nadanie mogło obejmować obszar o powierzchni 20 włók (około 359 ha) dziś zaliczany do wsi: Koćmiery, Wypycha i Zdrojki, o czym może świadczyć zapis z Rejestru z 1528 roku, w którym wymienione są dobra „Kotmiry Zdroiewskii”. Jednak mogło być też tak, że nadanie wynosiło 10 włók (około 180 ha) i obejmowało obszar zaliczany dziś do wsi Zdrojki i części wsi sąsiednich.