Zdrojkowscy.pl

kategoria 'Genealogia Rodu'

Zdrojkowscy z wywodu szlachectwa w dokumentach sądowych cz. I
2016-05-03 - 13:16:02 | autor: Jan Mamaj

Z wypisu, z wywodu szlachectwa Familii Urodzonych Zdroykowskich Herbu Rola wpisanego 9 stycznia 1818 r. do ksiąg szlacheckich Obwodu Białostockiego, wynika, że...
Posag żony Adama Zdrojkowskiego
2014-12-07 - 20:09:02 | autor: Jan Mamaj

Na stronach 2 i 3 wypisu z wywodu Szlachectwa Zdroykowskich herbu Rola, wciągniętego 10 stycznia 1818 roku do Akt i Ksiąg Szlacheckich Obwodu Białostockiego, wydanego Wielmożnemu Jaśnie Panu Tomaszowi synowi Pawła Zdroykowskiego herbu Rola 13 stycznia 1827 r., jako jeden z wielu dowodów jest wymieniony dokument mówiący o tym, że w poniedziałek po uroczystości Świętych Trzech Królów 1728 r. urodzony Adam po Walentym Zdroykowski urodzonej Katarzynie córce Macieja Brzozowskiego, żonie swojej zapisał sumę 170 złotych polskich na połowie majętności na wsi Bagińskich Rzędosiach położonej za wzięty od tejże posag.
Żony Zdrojkowskich h. Rola c.d.
2014-11-07 - 22:09:00 | autor: Jan Mamaj

Kontynuując temat o żonach Zdrojkowskich h. Rola w poniższej tabeli zestawiono informacje o nich zaczerpnięte z wpisów, w zachowanych księgach metrykalnych i księgach spisów parafialnych parafii Wyszki, sąsiadującej z parafią Topczewo.
Żony Zdrojkowskich h. Rola od XVI do XIX w.
2014-09-05 - 09:11:02 | autor: Jan Mamaj

Zestawienie to sporządzone zostało w oparciu o informacje z zapisek w sądowych księgach brańskich i z metryk chrztów, ślubów i zgonów w księgach metrykalnych parafii topczewskiej.
Zdrojkowscy w Kożuszkach na początku XVII w.
2012-09-29 - 16:20:33 | autor: Jan Mamaj

Opisane w dalszej części artykułu wydarzenia z życia niektórych z wnuków Michała Zdroikowskiego mieszkających we wsi Kożuszki w parafii Topczewo mają za cel przybliżyć czytelnikowi realia życia przedstawicieli rodu Zdrojkowskich żyjących na początku XVII w., poza ich gniazdem rodowym Zdojkami, we wsi Kożuszki oddalonej od Zdrojek o około 6 km.
Najstarsi znani przodkowie Zdrojkowskich
2010-06-22 - 10:25:30 | autor: Jan Mamaj

"Za pierwsze nazwiska uważać można tak zwane przydomki, które już w XV i XVI w. w ziemi bielskiej były dziedziczne, gdy nazwisk na ski zakończonych jeszcze nie używano. Przydomek zwany niekiedy przezwiskiem, bo zwykle narzucają go ludzie pewnej osobie wskutek jakiegoś jej wydarzenia lub śmieszności. Po ojcu nosił go syn i wnuk spadkowy, czyli cała linia, ród, dom szlachecki, a stąd pochodzi nazwa przydomku, który się kładzie przy nazwisku, nazywanym także niekiedy przydomkiem i służył nieraz dla kilku rodzin wspólnego herbu"... Zygmunt Gloger, "Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta"
Zdrojkowscy w zapiskach z Ksiąg Brańskich Grodzkich
2010-05-03 - 13:03:13 | autor: Jan Mamaj

Ważnym źródłem wiadomości o przedstawicielach rodu Zdrojkowskich żyjących w XVI i XVII w., kiedy jeszcze nie były zapisywane takie ważne wydarzenia w ich życiu jak chrzty, śluby i zgony, są akta ziemskie i grodzkie z tego okresu, które zachowały się do naszych czasów.
Zdroykowscy zapisani w 1845 roku w "Książce dla zapisywania oddanych dziesięcin snopowych Topczewskiego Kościoła"
2010-04-28 - 13:15:13 | autor: Jan Mamaj

Zachowana do naszych czasów "Książka dla zapisywania oddanych dziesięcin snopowych Topczewskiego Kościoła" z lat 1845 – 1855 stanowi cenne źródło wiedzy o rozsiedleniu rodzin Zdrojkowskich w poszczególnych wsiach należących do parafii Topczewskiej w połowie XIX wieku i o szacunkowej wielkości posiadanej przez nie powierzchni ziemi uprawnej.
Zdroykowscy wśród członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia Przeczystej założonego przez plebana Topczewskiego Szymona Stanisława Popławskiego w 1673 roku
2010-04-14 - 16:35:13 | autor: Jan Mamaj