Zdrojkowscy.pl

aktualnosci


W kwietniu b.r. wydana została książka pt. "Testamenty z XVII i XVIII w. szlachty i duchowieństwa z Podlasia". Autor Jan Mamaj, nakład kilkadziesiąt egz., miękka oprawa, format B5, stron 168. W książce czytelnik znajdzie w oryginalnym brzmieniu testamenty 15 szlachciców i 6 duchownych oraz 7 umów dot. podziału majątku po zmarłym, 1 umowę wzajemnego dożywocia i 1 testament włościanina. Zamieszczone w książce zostały także informacje o przodkach i potomkach testatorów, osobach występujących w zamieszczonych umowach oraz w aneksie fragmenty 18 ich drzew genealogicznych. Zainteresowanych nabyciem książki proszę o kontakt na adres: gmamaj@op.pl


W sierpniu 2013 r. ukazała się książka w nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy. Autor pisze w niej o Żydach na Podlasiu oraz podaje przykłady umów dot. udzielanych gminom żydowskim pożyczek na procent przez księży i szlachtę z Podlasia. Aneks zawiera: spis 151 starszych kahałów występujących w przytoczonych umowach i w wyroku sadu oraz spis szlachty i księży w nich występujących. Ilustracje stanowią zdjęcia wybranych stron z tych umów. Zainteresowanych nabyciem książki proszę o kontakt: gmamaj@op.pl


W lipcu 2013 r. Oficyna Wydawnicza Łośgraf wydała książkę pt. "Topczewo historia kościoła, parafii i miasteczka". Autor, Jan Mamaj, na 350 stronach opisuje w niej dzieje istniejącego już od prawie 600 lat w tej wsi kościoła. Czytelnik znajdzie w książce wiele informacji o cudami słynącym obrazie M.B.Cz. w tej świątyni i kapłanach w niej posługujących. O najważniejszych wydarzeniach w tej parafii na przestrzeni sześciu wieków, a także o rodach, które miały tu swoje gniazda rodowe, ze szczególnym uwzględnieniem Zdrojkowskich. O wsi kościelnej Topczewo, nazywanej w XVII i XVIII w. miasteczkiem, i wiele innych informacji o osobach szczególnie zasłużonych wywodzących się z tej parafii. Zainteresowanych nabyciem książki proszę o kontakt: gmamaj@op.pl


Emilia Zaborowska, córka Jana i Magdaleny Zdrojkowskich, urodzona w maju 1912 r. w Thorp w stanie Wisconsin w USA, obchodzi 101. urodziny. Jest najstarszą z żyjących osób z rodu Zdrojkowskich herbu Rola. Ojciec Emilii, Jan Zdrojkowski, urodził się 5 grudnia 1886 r. we wsi Bagińskie Nowe jako pierwsze dziecko Tomasza i Pauliny z Trzeszczkowskich Zdrojkowskich. Zdjęcie ślubne rodziców Emilii jest zamieszczone w artykule pt. "Zdrojkowscy herbu Rola w USA", a zdjęcie Emilii w dziale Galeria na str. 4. Szanownej Jubilatce w imieniu własnym i wszystkich bliższych i dalszych krewnych z Polski życzę jeszcze wielu lat życia oraz zdrowia i radości. Jan Mamaj


Od 16 kwietnia 2013 r. Zdrojkowscy herbu Rola mają swojego przedstawiciela w Związku Szlachty Polskiej. Pomyślnie przeszedł przez gęste sito komisji wywodowej, która bardzo rygorystycznie sprawdza przedkładane przez kandydatów do ZSzP dowody na przynależność do szlacheckiego rodu. O Zdrojkowskim z rodu Roliczów w ZSzP informacja jest tutaj

aktualnosci


Wynik badania Y-DNA kolejnego Zdrojkowskiego można zobaczyć tutaj. Mają oni tę samą haplogrupę R1b1a2. Obu wspólnym przodkiem był Walenty Zdroykowski urodzony w 1676 r. Porównując ich 37 pierwszych markerów zauważamy wystąpienie trzech różnic w ich wartościach co świadczy o tym, że w ich przypadku występuje jedna mutacja na około 100 lat, gdyż odległość pomiędzy rokiem urodzeniem wspólnego przodka, a ich wynosi około 300 lat. Daje to wzorcowy wynik. Tak więc pochodzenie Zdrojkowskich h. Rola od Celtów potwierdziło się. Teraz jeszcze można będzie przez badanie następnych wybranych markerów ustalić z jakiego rejonu Europy Zachodniej Zdrojkowscy przybyli do Polski.


Po kilku miesiącach przerwy powróciły zdjęcia do galerii i artykułów na portalu. Było to możliwe dzięki wykupieniu większej ilości miejsca na serwerze. Podziękowania dla stałego współpracownika portalu - p. Jana Mamaja.


Jeden z potomków Szlachetnego Michała Zdroykowskiego urodzonego w 1652 r., wymienionego w wywodzie szlachectwa z 1818 r., zbadał swoje Y-DNA na 37 markerów. Wynik badania zakwalifikowany został do haplogrupy R1b1a2 (M269+), obecnie najczęściej występującej wśród mieszkańców Europy Zachodniej. Aby móc stwierdzić, że Zdrojkowscy mają hoplogrupę R1b1a2 niezbędne jest zbadanie Y-DNA u jeszcze co najmniej dwóch Zdrojkowskich, o znanych przodkach, pochodzących z rodu mającego swoje gniazdo we wsi Zdrojki. Wyniki badania są na stronie tutaj. Więcej informacji o genealogii genetycznej przeczytać można na stronie tutaj


Wnuk powstańca styczniowego Józefa Zdrojkowskiego, wieloletni kierownik Katedry Państwa i Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ś.p. prof. dr hab. Zbigniew Zdrójkowski jest patronem ulicy noszącej nazwę Zdrójkowskiego Zbigniewa, położonej w pobliżu mostu Józefa Piłsudskiego i ulicy Poznańskiej w Toruniu. Plan Torunia na stronie miasto.torun.pl


Panów o nazwiskach Zdrojkowski lub Zdrójkowski o udokumentowanych przodkach w linii męskiej co najmniej do 1800 r. zachęcam do wykonania badania Y-DNA. Jest jeszcze możliwość wykonania badania w promocyjnej cenie. Zainteresowanych proszę o kontakt: gmamaj@op.pl /Jan Mamaj/


Poszukuję informacji o rodzicach lub potomkach:
1. Podporucznika piechoty Eugeniusza Zdrojkowskiego ur. 03.12.1891 r. W służbie pomocniczej wojska polskiego. Zamordowany w 1940 roku w Miednoje. Tabliczka nr 17549.
2. Karola Zdrojkowskiego, który po Kampani Napoleońskiej w 1812 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Zesłany został do Omska i wcielony do Syberyjskiego Kozackiego Wojska Liniowego.
Informacje proszę przesyłać na adres: gmamaj@op.pl


Obaj bliźniacy od lat dziecięcych grają w filmach i serialach. Adama można obejrzeć w kolejnych odcinkach emitowanego w telewizji serialu „Rodzinka.pl”. Ich pradziadek Eugeniusz Zdrojkowski urodzony w 1893 r. syn Kazimierza, wnuk Klemensa i Anny Niwińskiej, prawnuk Kazimierza Zdrojkowskiego Pernala i Joanny Zaleskiej, w 1914 r. został wcielony do wojska rosyjskiego i w 1917 r. zwolniony w stopniu urzędnika wojskowego. Od roku 1923 do 1938 jako urzędnik państwowy pracował w Kierownictwie Marynarki Wojennej na stanowiskach: księgowego i podreferenta w Szefostwie Służb Technicznych KMW. W 1934 r. został mianowany na urzędnika państwowego VII grupy z uposażeniem 470 zł 14 gr. miesięcznie. Za zasługi w służbie państwowej był odznaczony srebrnym „Krzyżem zasługi” oraz medalami: „10-lecia Odzyskania Niepodległości” i brązowym „Za Długoletnią Służbę”. Zginął w czasie II wojny światowej w obozie w Stutthofie.