Zdrojkowscy.pl


Księga gości

Księga została zamknięta dla nowych wpisów.
Zapytania do p. Jana Mamaja proszę kierować na gmamaj@op.pl


Jan Mamaj

15.06.2010 19:46:46

Wszystkich uczestników zjazdu, którzy robili zdjęcia, bardzo proszę o przesyłanie najlepszych, najciekawszych zdjęć na mój adres: gmamaj@op.pl. Pan Andrzej B[...] będzie sukcesywnie zamieszczał je w galerii zdjęć ze zjazdu na stronie Zdrojkowscy,pl


Jan Mamaj

15.06.2010 19:15:54

Dziękuję; Panu Januszowi Koc za smaczną kolację i miłą obsługę w Restauracji "Jagoda". Dyrekcji i pracownikom Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za umożliwienie nam miłego spędzenia niedzieli we wspaniałej scenerii pałacu i parku dworskiego okalającego go z ciekawymi, zabytkowymi eksponatami z okresu minionej historii województwa podlaskiego. Ks. prałatowi Kazimierzowi Siekierko proboszczowi parafii p.w. Św. Trójcy w Ciechanowcu za zgodę na celebrowanie Eucharystii przez księży z Rodu Zdrojkowskich na Mszy Świętej w intencjach rodzin z Rodu Zdrojkowskich.


Jan Mamaj

15.06.2010 19:14:37

Dziękuję: Panu dr mgr Tomaszowi Jaszczołtowi za przygotowanie i wygłoszenie bardzo interesującego referatu na temat historii szlachty podlaskiej i Zdrojkowskich z ziemi bielskiej. Pani Kamili Denysiuk z Firmy "Szczęsny" za przygotowanie i smacznych posiłków dla uczestników zjazdu oraz zadbanie o miłą obsługę. Panu Zbigniewowi Wińskiemu za miłe przyjęcie nas w Zajeździe "Junior" w Dobromilu.


Jan Mamaj

15.06.2010 19:12:09

To, że II Zjazd Rodu Zdrojkowskich odbył się to główna zasługa ks.dr Piotra Burgońskiego. Tak długo i skutecznie namawiał mnie do jego zorganizowania, aż zgodziłem się pomagać mu w przygotowaniu i organizacji zjazdu. Serdeczne podziękowanie składam Panu mgr Andrzejowi B[...] za trud włożony w założenie, redagowanie i administrowanie stroną internetową Zdrojkowscy.pl Dziękuję również wszystkim, którzy przybyli na zjazd i tym, którzy przyczynili się do jego uświetnienia. Mam nadzieję, że Księga Gości nie będzie tylko miejscem na wpisy z podziękowaniami za zorganizowanie zjazdu ale stanie się miejscem gdzie będą wpisywane nowe propozycje i krytyczne uwagi do zamieszanych na stronie materiałów. Miejscem na zadawanie pytań przez odwiedzających ją z zakresu szeroko rozumianych spraw dot. historii Rodu i jego przedstawicieli, a przede wszystkim miejscem wymiany informacji rodzinnych pomiędzy osobami odwiedzającymi stronę.


idz do kolejnych stron: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |