Zdrojkowscy.pl


Księga gości

Księga została zamknięta dla nowych wpisów.
Zapytania do p. Jana Mamaja proszę kierować na gmamaj@op.pl


Jan Mamaj

01.12.2015 23:10:49

Błędy w nazwiskach, imionach w metrykach zdarzają się, w przypadku tej rodziny jest ich wyjątkowo dużo. W metrykach sióstr Anny, Karoliny i Emilii jako nazwisko rodowe matki wpisano Olszewska zamiast Olszańska. Nazwę wsi może również mylono z uwagi na sąsiedztwo wsi Koćmiery i Wypychy, może gospodarstwo Jakuba Zdrojkowskiego położone było na granicy tych wsi i raz było zaliczane do Koćmier, a raz do Wypych. Ojciec Anny to Jakub ur. w 1807 r. Dziadkowie to Bazyli zwany Pernal ur. 1776 i Antonina Topczewska śl. w 1798, pradziadkowie to Piotr ur. 1755 i Marianna Niwińska 2xpradziadkowie to Wojciech ur. 1729 i Teresa Jakubowska, 3xpradziadkowie to Tomasz ur. 1703 i Katarzyna Kryńska śl. 1727, 4xpradziadkowie to Walenty Pernal ur. 1676 i Małgorzata Trzeszczkowska (to nasi wspólni przodkowie), 5xpradziadkowie to Michał ur. 1652 i Krystyna Pierzchała, 6xpradziadkowie to Mateusz ur. około 1620 i Marina, 7xpradziadek to Bartłomiej ur. ok. 1590 r. Pozdrawiam


Jan Mamaj

01.12.2015 22:42:35

Pani Ewo, wydaje mi się, że w metryce ślubu Anny jest wpisane faktyczne nazwisko jej matki Olszańska. Świadczyć o tym mogą metryki chrztu jej rodzeństwa, a w szczególności metryka Jan ur. 24.08.1832 r. we wsi Koćmiery, którego rodzice to Jakub po Bazylim Zdroykowski i Franciszka po Janie Olszańska. sygn.I/B/14. W metryce chrz. Józefy ur. 21.02.1835 we wsi Koćmiery - matka Franciszka Olszańska, Marianny ur. 10.10.1836 w Koćmierach - matka Fr. Olszańska, Karoliny ur. 2.11.1837 w Wypychach - matka Fr. Olszewska, Anny ur. 24.10.1842 w Wypychach - matka Fr. Warpechowska, Emilii ur. 17.04.1845 r. w Wypychach - matka Fr. Olszewska. Ślub Jakuba Zdroykowskiego z Franciszką Olszańską był w 1831 r. w kościele w Wyszkach. Pozdrawiam


Ewa Ziniewicz-Siergiejko

01.12.2015 19:51:33

Panie Janie, w moim drzewie genealogicznym też mam Zdrojkowskich. Moją 2xprababką była Anna Zdrojkowska, Ślub z Wincentym Falkowskim brała w 1864 r. w kościele topczewskim. Wkrótce urodziło się pierwsze dziecko - Bronisław Falkowski - mój pradziadek i ok. 2 lata później córka Paulina. Anna Falkowska ze Zdrojkowskich zmarła 23. 03. 1883 r. Nie znam jej daty urodzenia. Z analizy zachowanych dokumentów wynika, że mogła urodzić się ok. 1842 r. Mam akt urodzenia z 1842 r. , ale nie nazwisko jej matki Franciszki jest inne niż później w akcie ślubu Anny. W akcie ślubu Anna jest ze wsi Koćmiery, a matka Franciszka jest z Olszańskich. W akcie urodzenia z 1842 matką Anny jest Franciszka z Warpechowskich, a Anna ur. w Wypychach. W obu dokumentach jako ojciec Anny wpisany jest Jakub Zdrojkowski. Może mógłby mi Pan pomóc wyjaśnić te nieścisłości. A może ma Pan informacje o dalszych przodkach Anny?


Urszula

08.09.2015 18:07:24

Dziękuję bardzo za informacje. Pozdrawiam


idz do kolejnych stron: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |