Zdrojkowscy.pl

galeria

Fot. 37
Amerykańskie odznaczenie wojskowe, którym odznaczony został Klemens Zdrojkowski. Fot. Wikipedia.
Fot. 38
Rok 2007, Thorp.
Fot. 39
Łaskami słynący obraz M.B. Częstochowskiej w kościele w Topczewie
Fot. 40
Stanisław Zdrojkowski, syn Jana, urodzonego w 1881 r. w Ciechanowcu. Zdjęcie pochodzi z około 1910 r.
Fot. 41
Metryka ślubu Władysława Zdrojkowskiego. Pod aktem podpisy oryginalne braci Stanisława i Władysława Zdrojkowskich.
Fot. 42
Pomnik na cmentarzu w Topczewie, upamiętniający poległych i zamordowanych z Olszewa i okolic.
Fot. 43
Nagrobek Walerii Zdrojkowskiej na cmentarzu w Wyszkach
Fot. 44
Nagrobek Walerii Zdrojkowskiej na cmentarzu w Wyszkach
Fot. 45
Nagrobek braci Bronisława i Kazimierza Zdrojkowskich na cmentarzu w Wyszkach
Fot. 46
Poświadczenie tożsamości chorążego Eugeniusza Zdrojkowskiego z 1917 r.
idz do kolejnych stron: 1 | 2 | 3 | 4 |