Zdrojkowscy.pl

galeria

Fot. 25
Fundamenty pozostałe po rozebranym dworze w Zdrojkach. Zdjęcie z 2004 r. (fot. Jan Mamaj)
Fot. 26
Dwór hrabiego Jezierskiego w Pobikrach. Zdjęcie wykonane w 2006 r. (fot. Jan Mamaj)
Fot. 27
Plan założenia dworsko-ogrodowego stan z 1985 r.
Fot. 28
Pismo Szefa Wydziału I Centralnego Archiwum Wojskowego, jakie w 1986 r. wystosował do wnuka Józefa Zdrojkowskiego prof. dr hab. Zgigniewa Zdrójkowskiego
Fot. 29
Krzyż Niepodległości z Mieczami
Fot. 30
Zdjęcie zapiski z 13 KBG z 1613 r. karta 688. Jej tytuł to: Pierzchały Rellao. Prawidłowo powinno być zapisane nie Rellao ale Rellatio (jak widać pisarz robił sobie skróty), co oznacza po polsku zeznanie.
Fot. 31
Na zdjęciu z około 1910 r. szlachetny Jan Zdrojkowski
Fot. 32
Romuald Zdrojkowski na początku służby wojskowej przed 1935 rokiem.
Fot. 33
Grób Romualda Zdrojkowskiego w Zamościu przy ulicy Peowiaków.
Fot. 34
Zdjęcie karty z KBG z zapiską o wzajemnym dożywociu
Fot. 35
Rok 1910. Za nimi stoi Ignacy Zdrojkowski i prawdopodobnie Stanisław Zdrojkowski.
Fot. 36
Rok 1930, Thorp.
idz do kolejnych stron: 1 | 2 | 3 | 4 |