Zdrojkowscy.pl

galeria

Fot. 13
Męska linia Zdrojkowskich wymienionych w wywodzie z 1818 r.
Fot. 14
Zdjęcie wywodu Łazarza z księgi zwanej Kapicjana znajdującej się w Zbiorze Zygmunta Glogera przechowywanym w Archiwum Państwowym w Krakowie, a zawierające zapis wywodu Łazarza Olszańskiego w którym świadczyli w 1575 r. przed sądem ziemskim w Brańsku ze strony matki Łazarza dwaj bracia Zdojkowscy herbu Rola (fot. Jan Mamaj)
Fot. 15
Tłumaczenie poświadczenia szlachectwa Łazarza Olszańskiego z 1575 roku
Fot. 16
Skan jednej z dwóch pierwszych stron, które się zachowały z wypisu wywodu Szmurłów, naszych powinowatych (fot. Jan Mamaj)
Fot. 17
Skan jednej z dwóch pierwszych stron, które się zachowały z wypisu wywodu Szmurłów, naszych powinowatych (fot. Jan Mamaj)
Fot. 18
Dokładnie przepisany fragment tekstu zachowanego z częściowo zniszczonych dwóch pierwszych stron wywodu Szmurłów.
Fot. 19
Fragment mapy topograficznej w skali 1:25000, opracowanej przez Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Katrograficzne w 1985 r. na podstawie mapy 1:10000 z 1980 r.; druk z 1994 r. Przedstawiony na skanie fragment okolic wsi Zdrojki obejmuje obszar o powierzchni około 1100 ha. tj około 61 łanów (fot. Jan Mamaj)
Fot. 20
Fragment mapy z połowy XIX w. okolic wsi Zdrojki z pokazaną siecią dróg lokalnych łączących majątek Zdrojki z sąsiednimi wsiami w parafii topczewskiej. Porównując przebieg tych dróg z przebiegiem obecnym dróg łączących te wsie, widać jakie w wielu przypadkach nastąpiły zmiany w sieci tych połączeń w okresie ostatnich 150 lat (fot. Jan Mamaj)
Fot. 21
Mapa okolic Zdrojek, prawdopodobnie z XIX wieku (fot. Jan Mamaj)
Fot. 22
Fragment starej mapy, na którym są wsie Zdrojki i Olszanica, o których jest mowa w poświadczeniu szlachectwa Łazarza Olszańskiego (fot. Jan Mamaj)
Fot. 23
Staw w Zdrojkach na terenie założenia dworsko-ogrodowego. Zdjęcie wykonane w 2004 r. (fot. Jan Mamaj)
Fot. 24
Stare lipy nad stawem w Zdrojkach. Zdjęcie wykonane w 2004 r. (fot. Jan Mamaj)
idz do kolejnych stron: 1 | 2 | 3 | 4 |