Zdrojkowscy.pl

galeria

Fot. 1
Fragment zapisu z 1613 roku z Księgi Brańskiej Grodzkiej
Fot. 2
Fragment zapisu z 1613 roku z Księgi Brańskiej Grodzkiej
Fot. 3
Fragment zapisu z 1613 roku z Księgi Brańskiej Grodzkiej
Fot. 4
Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie (fot. Jan Mamaj)
Fot. 5
Cudami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej w kościele w Topczewie (fot. Jan Mamaj)
Fot. 6
Tablica poświęcona Jakubowi Falkowskiemu w kościele w Topczewie
Fot. 7
Pierwsza strona z wywodu szlachectwa Zdroykowskich (fot. Jan Mamaj)
Fot. 8
Druga strona z wywodu szlachectwa Zdroykowskich (fot. Jan Mamaj)
Fot. 9
Trzecia strona z wywodu szlachectwa Zdroykowskich (fot. Jan Mamaj)
Fot. 10
Czwarta strona z wywodu szlachectwa Zdroykowskich (fot. Jan Mamaj)
Fot. 11
Piąta strona z wywodu szlachectwa Zdroykowskich (fot. Jan Mamaj)
Fot. 12
Szósta strona z wywodu szlachectwa Zdroykowskich (fot. Jan Mamaj)
idz do kolejnych stron: 1 | 2 | 3 | 4 |