Zdrojkowscy.pl

Zdroykowscy wśród członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia Przeczystej założonego przez plebana Topczewskiego Szymona Stanisława Popławskiego w 1673 roku
autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

  • Jan Zdroykowski (na odwrocie 1 karty spisu z 1673 r.)
  • Marina Zdroykowska (na odwrocie 1 karty spisu z 1673 r.)
  • Katarzyna Zdroykowska (na 2 karcie, prawdopodobnie też z 1673 r.)
  • Elżbieta Zdroykowska (na odwrocie 2 karty, chyba też z 1673 r.)
  • Stanisław Zdroykowski (na 1 stronie 3 karty, chyba też z 1673 r.)
  • Celina Zdroykowska wpis z 1719 roku
  • Teresa Zdroykowska wpis z 1737 roku
  • Franciszka Zdroykowska wpis z 1738 roku
  • Joanna Zdroykowska wpis z 1781 roku


W Księdze Małżeństw parafii Topczewskiej sygn. M/1

pod datą 03.02.1722 spisana jest metryka małżeństwa:

wieś Godzieby

Szlachetny Thoma Puchalski i Szlachetna Cecylia Zdroykowska

Świadkowie: Władysław Zdroykowski i Stephano Pierzchała

pod datą 06.06.1695 spisana jest metryka małżeństwa:

Wieś Pierzchały

Szlachetny Marcin Pierzchała i Szlachetna ………… Pierzchalanka

Świadkowie: Stanisław Zdroykowski i Maciej Pierzchała


W Księdze Chrztów parafii Topczewskiej sygn. B/1 1645 - 1681

pod datą z 1649 roku spisana jest metryka chrztu ze wsi Bagieńskie:

Katarzyny córki Balthazara i Anny Zdroykowskich,

pod datą 05.05.1654 jest metryka chrztu ze wsi Bagieńskie:

Stanisława syna Szlachetnych Balthazara i Anny Zdroykowskich,

Chrześni: ks. Grzegorz Żebrowski proboszcz Wyszkowski i Katarzyna Warpechówna,

pod datą 28.02.1655 jest metryka chrztu ze wsi Bagieńskie:

Marina córka Szlachetnych Andrzeja i Elżbiety Zdroykowskich.


W Księdze Chrztów parafii Topczewskiej sygn. B/2 1682-1715

pod datą 14.10.1715 spisana jest metryka chrztu ze wsi Bagieńskie:

córka Teresa

ojciec Szlachetny Marcin Zdroykowski

matka Krystyna Bagińska

Chrześni: ks. Paweł Sokołowski altarzysta Topczewski i Agnieszka Górska


W Księdze Chrztów parafii Topczewskiej sygn. B/5 1743-1755

pod datą 16.06.1747 spisana jest metryka chrztu ze wsi Koćmiery:

córka Joanna

ojciec Szlachetny Tomasz Zdroykowski

matka Katarzyna Kryńska

Chrześni: Szlachetni Hiacynt Topczewski i Krystyna Trzeszczkowska,

pod datą 30.12.1751 spisana jest metryka chrztu ze wsi Koćmiery:

córka Joanna

ojciec Szlachetny Jakub Zdroykowski

matka Marianna Malinowska

Chrześni: Szlachetny Wojciech Bagiński i Szlachetna Marianna Topczewska

(trudno rozstrzygnąć, która z tych Joann należała do Bractwa)


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka