Zdrojkowscy.pl

Posag żony Adama Zdrojkowskiego
autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Na stronach 2 i 3 wypisu z wywodu Szlachectwa Zdroykowskich herbu Rola, wciągniętego 10 stycznia 1818 roku do Akt i Ksiąg Szlacheckich Obwodu Białostockiego, wydanego Wielmożnemu Jaśnie Panu Tomaszowi synowi Pawła Zdroykowskiego herbu Rola 13 stycznia 1827 r., jako jeden z wielu dowodów jest wymieniony dokument mówiący o tym, że w poniedziałek po uroczystości Świętych Trzech Królów 1728 r. urodzony Adam po Walentym Zdroykowski urodzonej Katarzynie córce Macieja Brzozowskiego, żonie swojej zapisał sumę 170 złotych polskich na połowie majętności na wsi Bagińskich Rzędosiach położonej za wzięty od tejże posag. 

Treść tego dokumentu będącego wypisem z Księgi Brańskiej Grodzkiej była następująca:

Działo się w Miescie Jego Krolewskiej Mosci Brańsku w Miejscu Składu Akt Ziemskich Ziemi Bielskiej i Dawnych Grodzkich Brańskich w poniedziałek po uroczystości Świętych trzech Królów Roku Pańskiego Tysiąc Siedmset Dwudziestego Osmego, Stanowszy Oblicznie Urodzony Adam po Walentym Zdroykowski na Bagieńskie Dziedzic zdrow na umyśle i ciele, otwarcie, publicznie i swobodnie zeznał, Iż on Urodzoney Katarzynie córce Macieja Brzozowskiego Żonie swoiey, Jey Potomkom za Posag po niey wzięty i na Dobra swie wniesiony, tudzież Wyprawę obiecaną, na połowie wszystkich ogulnie Dobr swoich ruchomych i nieruchomych na wsi Bagińskich Rzędosiach bedących Summę Sto Siedmdziesiąt Złotych Polskich sposobem Reformacyinym Zapiśnie i Zabespiecza zwycziem innych Zapisow Posagowych w tym Krolestwie zachowywać się zwykłych.

W tym miejscu zapewne u wielu czytających, rodzi się pytanie. Co za tę kwotę można było w tamtych czasach i miejscu nabyć? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta. Można tu się posiłkować dokumentem wydanym w Brańsku 17 lipca 1668 r. regulującym ceny zakupu i sprzedaży towarów i usług obowiązującym na wszystkich targach i jarmarkach w parafiach w powiecie brańskim ziemi bielskiej (NGAB, Mińsk, f.1708 – 1 – 163, k. 281 – 283v). Inflacja roczna w tamtych czasach była bliska zeru a ceny produktów rolnych zależały głownie od urodzaju w danym roku. W powyższym dokumencie p.t. "Uregulowanie cen zakupu i sprzedaży" z dnia 17 lipca 1668 r. podane są ceny różnych produktów i usług będących przedmiotem transakcji. I tak np. Rzeźnicy przy zakupie bydła nie mogli płacić sprzedającemu mniej niż:

15 złotych za jałowicę dobrą,
25 złotych za wołu karmnego,
18 złotych za wołu średniego.

Przy sprzedaży mięsa - nie mogli żądać więcej niż:

4 złote za ćwierć z wołu karmnego,
2 złote 6 groszy za ćwierć jałowicy,
8 zł za parę skór juchtowych z jałowicy.

Butów nie można było sprzedawać drożej niż po:

5 zł 15 groszy za czerwone tureckie duży rozmiar,
4 zł 15 groszy za czerwone tureckie średni rozmiar,
3 zł 15 groszy za czerwone tureckie mały rozmiar,
3 zł 15 groszy za żółte tureckie duży rozmiar,
1 zł 15 groszy za czarne ze skóry z jałówki,
12 groszy za proste trzewiki,
12 groszy za zrobienie butów z powierzonej skóry,
20 groszy za uszycie kontusza,
10 groszy za uszycie żupana,
30 groszy za koło do wozu furmańskiego,
50 groszy za koło do wozu roboczego,
9 groszy za beczkę dębową o pojemności 40 garnców,
8 groszy za beczkę dębową o pojemności 30 garnców,
2 grosze za garniec piwa,
8 groszy za kwartę gorzałki,
15 groszy za garniec miodu pitnego,
12 groszy za garniec soli bocheńskiej,
10 groszy za garniec soli wielickiej.

W omawianym okresie 1 złoty był tylko teoretyczną jednostką obrachunkową. Monety o nominale 1 złoty nie były bite. 1 złoty dzielił się na 30 groszy, a 1 grosz na 3 szelągi. Taki był kurs urzędowy. Kurs rynkowy był wyższy i za 1 grosz płacono nawet 6 i więcej szelągów. Grosze bite były ze srebra, a szelągi zwane też boratynkami z miedzi. Monety koronne bite były o nominałach: 6 groszy (szóstak), 3 groszy (trojak), 2 groszy (dwugrosz), 1,5 grosza (półtorak), 1 grosz i 0,5 grosza (półgrosz) oraz o nominale 1 szeląg.

Używane wówczas jednostki pojemności: kwarta i garniec odpowiadają następującym pojemnościom wyrażonym w litrach: 1 kwarta = 0,9422 litra, 1 garniec = 3,77 litra. Ceny ziemi ornej zależały od wielu czynników takich jak: jakość, położenie, powierzchnia sprzedawanego gruntu, kto był sprzedającym (obca osoba czy ktoś z rodziny) itp. Oficjalnie ziemi nie można było sprzedawać. Dlatego były to zwykle umowy darowizny, w których nie była podawana cena za sprzedawany grunt, lub umowy dzierżawy, zwykle na 3 lata, z prawem do wykupu jej za kwotę zapisaną w takiej umowie. Można przyjąć, że średnia cena 1 hektara ziemi wynosiła 30 do 40 złotych. Tak więc za posag Katarzyny, otrzymany od jej ojca Macieja Brzozowskiego, Adam Zdrojkowski mógł np. nabyć: około 5 ha ziemi ornej, lub 9 wołów średnich i parę skór juchtowych z jałowicy, albo 9.613 litrów piwa.


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka