Zdrojkowscy.pl

Żony Zdrojkowskich h. Rola c.d.
autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Kontynuując temat o żonach Zdrojkowskich h. Rola w poniższej tabeli zestawiono informacje o nich zaczerpnięte z wpisów, w zachowanych księgach metrykalnych i księgach spisów parafialnych parafii Wyszki, sąsiadującej z parafią Topczewo. 

Informacje o Zdrojkowskim Informacje o jego żonie Infor-
macja
z roku
Marcin Zdrojkowski Marianna Tworkowska, wdowa 1793 śl.
Wawrzyniec Zdrojkowski Apolonia Warpęchowska, panna 1794 śl.
Antoni Zdrojkowski Marianna Wyszkowska, wdowa 1796 śl.
Jakub Zdrojkowski Józefata Wyszkowska, panna 1813
Piotr Zdrojkowski s. Marcina Franciszka Pietraszko 1816
Antoni Zdrojkowski Franciszka Kryńska, panna 1819 śl.
Tomasz Zdrojkowski Barbara Tworkowska, panna 1824
Jakub Zdrojkowski Franciszka Olszewska, panna 1831 śl.
Tomasz Zdrojkowski Józefa Niwińska, panna 1839 śl.
Klemens Zdrojkowski Anna Niwińska, panna 1844 śl.
Ludwik Zdrojkowski Rozalia Falkowska 1847
Baltazar Zdrojkowski Ewa Wyszkowska, panna 1852 śl.
Józef Zdrojkowski Teofila Niwińska, panna 1853 śl.
Julian Zdrojkowski Waleria Warpęchowska 1864 śl.
Franciszek Zdrojkowski Teofila Tworkowska, panna 1865 śl.
Józef Zdrojkowski Franciszka Malinowska 1895 śl.
Jan Zdrojkowski Adela Wyszkowska, panna 1895 śl.
Stanisław Zdrojkowski s. Franciszka Anna Niewińska 1905
Jan Zdrojkowski Adela Szmurło 1906
Kajetan Zdrojkowski s. Franciszka Magdalena Olędzka 1907
Ignacy Zdrojkowski s. Józefa Maria Malinowska,
Aniela Niwińska
1912, 1926
Józef Zdrojkowski s. Jana Anna Borowska, panna 1912 śl.
Kazimierz Zdrojkowski Marianna Niewińska, panna 1923 śl.
Kazimierz Zdrojkowski s. Juliana Rozalia Czarkowska 1926
Kazimierz Zdrojkowski s. Kazimierza Jadwiga Zimnoch 1953
Ryszard Zdrojkowski s. Ignacego Regina Wyszkowska 1949
Adolf Zdrojkowski s. Kajetana Bogumiła Topczewska 1949
Henryk Zdrojkowski s. Kazimierza Marianna Falkowska 1953

W czasie pożaru plebani w Wyszkach w 1779 r. spłonęły najstarsze dokumenty i księgi metrykalne, dlatego zestawienie powyższe nie zawiera informacji o żonach Zdrojkowskich z okresu sprzed 1779 r.

Uzupełniające informacji o niektórych Zdrojkowskich wymienionych w powyższym zestawieniu. Julian Henryk Zdrojkowski był synem Wojciecha Rocha i Florentyny z Wygonowskich. Urodził się w domu dziadków Franciszka Zdrojkowskiego i Agnieszki z Niwińskich we wsi Bagińskie Nowe 23 listopada 1841 r. i w tym samym dniu został ochrzczony w kościele w Topczewie. Chrzestnymi jego byli: Przewielebny ks. Kalasanty Nowicki, proboszcz kościoła Topczewskiego i urodzona Sabina Wygonowska, a asystowali przy chrzcie urodzony Jan Zaleski z urodzoną Teofilą Wygonowską panną. Pradziadkami Juliana byli: Maciej, syn Adama i Katarzyny z Brzozowskich, oraz Agnieszka z Gąsowskich. W 1843 r. w domu tym oprócz Juliana, wymienionych wyżej jego dziadków i rodziców mieszkała jeszcze służąca Barbara.

W 1864 r. w kościele w Wyszkach Julian poślubił pannę Walerię Warpęchowską ze wsi Warpęchy Nowe i zamieszkał z nią w domu swoich rodziców w Bagińskie Nowe. W 1866 r. w domu tym mieszkali oprócz nowożeńców rodzice Juliana oraz jego dwaj bracia Wojciech-Józef i Stanisław. W tym samym 1866 r. we wsi rodzinnej Walerii w Warpechach Nowych, przyszedł na świat ich pierwszy syn Bronisław Zdrojkowski, ochrzczony w kościele w Wyszkach w 1866 r. Kolejne ich dzieci rodziły się we wsi Bagińskie Nowe: Wiktoria w 1868, Marianna w 1870 r. i były chrzczone w kościele Topczewskim. W 1875 r. w kościele w Wyszkach ochrzczona została ich córka Aleksandra, urodzona w Warpechach Nowych, a dwa lata później w 1877 r. syn Józef. Kolejna córka Felicja urodziła się w 1881 r. w Warpechach Nowych ale chrzczona została w kościele w Topczewie. W Warpechach Nowych w 1885 r. urodził się ich trzeci syn Kazimierz, którego chrzest był w kościele w Wyszkach.

Kazimierz syn Juliana poślubił Rozalię Czarkowską, z którą miał syna Kazimierza urodzonego w 1931 r. Tenże Kazimierz Zdrojkowski syn Kazimierza w 1953 r. był już mężem Jadwigi Zimnoch. Felicja córka Juliana i Walerii Zdrojkowskich w 1904 r. w kościele w Topczewie poślubiła Jana Kryńskiego. Waleria Zdrojkowska umarła w 1910 r. i została pochowana na cmentarzu w Wyszkach.

8 października 1925 r. we wsi Warpechy Nowe w wieku 84 lat zmarł Julian Zdrojkowski ze starości, jak to zapisano w metryce zgonu. 20 kwietnia 1939 r. w Warpechach Nowych, w wieku 73 lat zmarł najstarszy syn Juliana i Walerii, Bronisław Zdrojkowski, kawaler i został pochowany na cmentarzu w Wyszkach. Dwa lata później w Warpechach Nowych w 1941 r. zmarł w wieku 56 lat brat Bronisława, Kazimierz Zdrojkowski, pozostawiając po sobie wdowę Rozalię z Czarkowskich, syna Kazimierza i córki: Walerię, Bolesławę, Kazimierę i Bronisławę. Został pochowany do grobu brata Bronisława. Do dzisiaj na cmentarzu w Wyszkach zachowały się dwie płyty nagrobne: Walerii z Warpęchowskich Zdrojkowskiej i wspólna dla jej synów Bronisława i Kazimierza Zdrojkowskich.

----------------

Bibliografia

  1. Księgi metrykalne parafii Wyszki,
  2. Spisy parafialne parafii Wyszki,
  3. Spisy parafialne parafii Topczewo.


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka