Zdrojkowscy.pl

O Józefie synu Woyciecha Zdroykowskiego urodzonym we wsi Bagińskie Nowe
autor: prof. Zbigniew Zdrójkowski
kategoria: Osoby Rodu

O Józefie synu Woyciecha Zdroykowskiego urodzonym we wsi Bagińskie Nowe w parafii topczewskiej w 1846 roku i jego synu Michale Zenonie. Józef syn Szlach. Wojciecha i Florentyny z Wygonowskich Zdroykowskich urodzony 19 maja, a ochrzczony 26 maja 1846 r. w kościele topczewskim. Chrzestnymi byli: Szlachetni: Piotr Zaleski i Antonina Górska.

W wieku 17 lat brał udział w Powstaniu Styczniowym 1863 roku. Poślubił Natalię Ignację Januszewską. Mieszkali w Sterdyni położonej w linii prostej około 20 km od Ciechanowca po lewej stronie Bugu. Pracował kolejno jako magazynier, kasjer, a wreszcie główny buchalter dóbr Sterdyń stanowiących własność hr. Krasińskich. Dobrami tymi z tytułu posagu za Paulinę hr. Krasiński-Górską zarządzał jej mąż Ludwik Górski (1818 – 1908) jeden z przywódców białych. Jako współwłaściciel Towarzystwa Rolniczego był doradcą hr. Andrzeja Zamoyskiego, a od 1890 r. prezesem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Ojcem Józefa był Woyciech Roch Zdroykowski, syn Stanisława Franciszka Zdroykowskiego (1779 – 1846) używający imienia Franciszek, a dziadkiem Maciej Zdroykowski syn Adama.

Metryka chrztu Woyciecha Rocha Zdroykowskiego z Księgi Chrztów Parafii Topczewo z lat 1800 – 1806 zapisana na stronie 13 pod numerem 29: Rok 1801, Bagińskie Stare.Szlachetnemu Franciszkowi Zdroykowskiemu, żona Agnieszka Niwińska 4 kwietnia o godzinie 6 rano urodziła syna. Ten dnia tegoż chrzczony i nazwany Woyciech Roch. Metryka zgonu Wojciecha Rocha Zdroykowskiego zapisana jest w Księdze Zgonów Parafii Topczewskiej z lat 1878–1883 na stronie 11 pod numerem 86 Spisana jest po rosyjsku. W przekładzie na język polski brzmi następująco: Roku 1878 dnia 31 sierpnia zmarł we wsi Bagińskie Wojciech Zdrojkowski ze starości. Był u spowiedzi wielkanocnej. Szlachcic, wdowiec mający 86 lat. Zostawił po sobie dzieci. Jego ciało pogrzebał na cmentarzu parafialnym Ks. Minuszyc Administrator Topczewskiego Kościoła dnia 2 sierpnia tegoż roku. W metryce tej występują dwa błędy. Pierwszy dotyczy wieku zmarłego; miał 77 lat, a nie jak napisano w metryce 86 lat. Drugi dotyczy daty pogrzebu; nie 2 sierpnia ale 2 września, skoro zmarł 31 sierpnia jak napisano na początku metryki zgonu. Józef i Natalia Zdrojkowscy mieli syna Michała Zenona (1887 – 1964) urodzonego w Sterdyni.

Poniżej, przetłumaczony z języka rosyjskiego na polski, zapis z odpisu metryki chrztu Michała Zenona Zdrojkowskiego, wystawionego w 1897 r. Przez ks. W. Ołtarzewskiego – Prowadzącego Księgi Stanu Cywilnego. Michał po ukończeniu szkoły powszechnej w Sterdyni kontynuował naukę w szkole realnej w Warszawie do 1905 r., z której został wydalony z tzw. wilczym biletem w 1905 roku za udział w strajku szkolnym. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości wyjechał do Galicji gdzie jako eksternista uzyskał maturę w szkole realnej w Krakowie. Po dwuletniej praktyce w leśnictwie, w latach 1908 – 1911 studiował w Wyższej Szkole Leśnej we Lwowie gdzie uzyskał dyplom inżyniera leśnika. Po ukończeniu WSL w latach 1912 – 1918 pracował jako adiunkt, a następnie nadleśniczy w dobrach Przyłuki, Karolów i Samuelów, stanowiących własność hr. Jerzego Czapskiego, w powiatach mińskim i humelskim. W 1914 r. poślubił w Mińsku Litewskim Reginę Wiktorię Przysiecką (1892-1959) córkę pracownika administracyjnego dóbr hr. Czapskich.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rozpoczął pracę w państwowej administracji leśnej organizując służbę leśną na terenie Suwalszczyzny i powiatu augustowskiego. Był nadleśniczym w Szczebro-Olszańskie z siedzibą w Augustowie, a następnie w byłym dworze majątku ziemskiego w Szczebrze, który sam wyremontował. W czasie inwazji sowieckiej latem 1920 r. z żoną i dziećmi ewakuował się wozem drabiniastym przez Sterdyń, Warszawę, Płock-Radziwie, Włocławek do Torunia. Po wycofaniu się wojsk sowieckich z Polski powrócił na swoje stanowisko w Szczebrze. Jako nadleśniczy zbudował groblę i most przez rzekę Rospudę u ujścia do jezior Rozpuda i Necko. Założył szkółkę drzew owocowych na powierzchni 4 ha. Na dużą skalę przeprowadzał żywicowanie sosen. Energicznie walczył ze szkodnikiem drzew iglastych sówką choinówką. W latach 1927-1928 był inspektorem lasów w Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach, a od 1928 do 1939 r. w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, od 1934 r. na stanowisku naczelnika Biura Użytków Ubocznych i Gospodarstw Niedrzewnych.

W 1939 r. po wybuchu wojny ewakuuje się z rodziną z Torunia do Warszawy gdzie zatrzymał się tymczasowo u swojej zamężnej siostry Stanisławy ze Zdrójkowskich Zakrzewskiej. W Warszawie pracuje jako nadleśniczy lasu Kabaty w gminie Wilanów czyniąc wszystko, aby ratować jego zadrzewienie dla przyszłych pokoleń. Unikał wykonywania zrębu czystego, co pozwoliło na zachowanie parkowego charakteru tego lasu. W 1945 r. wraca do Torunia i obejmuje swoje poprzednie stanowisko w Dyrekcji Lasów Państwowych, ale jako bezpartyjny w 1948 r. zostaje przedwcześnie przeniesiony na emeryturę. Po przejściu na emeryturę nadal pracuje aktywnie w spółdzielni „Jedność Łowiecka”, w Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej i organizuje sieć sklepów „Jedność Łowiecka”. Od 1955 r. angażuje się z ogromnym zamiłowaniem i pasją w realizację idei ochrony środowiska. Pełni obowiązki kierownika Bydgoskiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody i prowadzi jej agendy we własnym mieszkaniu w Toruniu. Jako kierownik gospodarczy bydgoskiego okręgu L.O.P. zapewniał środki materialne na działalność statutową organizacji pracując społecznie. Walny Zjazd L.O.P. w Warszawie obradujący 23 i 24 czerwca 1961 r. uchwalił specjalne podziękowanie dla inż. Michała Zdrójkowskiego za jego bezinteresowną pracę dla upowszechnienia idei ochrony przyrody. Zmarł 14.10.1964 r. w Toruniu.

----------------

Odpis metryki chrztu Michała Zenona

Siedlecka gubernia

Pieczęć

Sokołowski powiat
11/23 Czerwca
1897 rok
Ks. W. Ołtarzewski

Administrator Sterdyńskiej rzymsko-katolickiej parafii prowadzący księgi stanu cywilnego, podaje do wiadomości, że w aktach stanu cywilnego, wyżej wspomnianej parafii, znajduje się następujący akt o urodzeniu: Nr 161 Działo się w osadzie Sterdyń ósmego (:dwudziestego :) listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o szóstej wieczorem przyszedł osobiście Zdrojkowski Józef, czterdziestu jeden lat, magazynier zamieszkały w Dworze Sterdyńskim, w obecności Błażeja Denizjaka pięćdziesięciu lat i Joachima Borysiaka czterdziestu lat, obydwóch kościelnych i pokazał Nam młodzieńca męskiej płci, podając, że on urodził się we Dworze Sterdyńskim osiemnastego (: trzydziestego : ) października b. r. o ósmej wieczorem z prawej jego małżonki Natalii z Januszewskich, trzydziestu trzech lat.
Młodzieńcowi temu na Chrzcie Świętym odbytym tego dnia przez Ks. Szymona Pióro, miejscowego wikarego nadano imię Michał Zenon, a rodzicami chrzestnymi jego byli Zawistowski Władysław i Januszewska Aleksandra. Akt niniejszy, którego sformułowanie było spóźnione z powodu zajęć ojca, okazicielowi i świadkom przeczytany i potem przez prowadzącego księgi stanu cywilnego i okaziciela podpisany. Świadkowie niepiśmienni.

Ks. Władysław Ołtarzewski, Administrator / - /
Józef Zdrojkowski.

Wydając niniejszy wyciąg z miejscowych ksiąg, zgodność jego zaświadczam swoim całkowitym podpisem z przyłożeniem oficjalnej pieczęci. – Sterdyń 11/23 Czerwca 1897.

Ks: W. Ołtarzewski - Prowadzący Księgi Stanu Cywilnego.

Pieczęć


komentarze (4)

adam: Nikt nie daje pochwał takim mądrym artykułom. Szkoda...
Rafal: Ciekawe losy....
Janusz: Józef Zdrójkowski podawał do chrztu w 1884 r. w Sterdyni moją babcię Zofię Aurelię Sonne.Jej ojciec był ogrodnikiem u Józefa Górskiego. Miło było się dowiedzieć, jak zacnym człowiekiem był pan Józef.
Jan: Lesław Bartelski w książce pt. "Obroża" pisząc o wyznaczaniu w Lesie Kabackim polan do zrzutów broni podczas trwania Powstania Warszawskiego na str. 112 napisał: "Inż. Michał Zdrójkowski nadleśniczy, żołnierz AK, pomógł Stanisławowi Topór psełdonim "Wróbel" wybrać odpowiednie polany jako teren działania." Zrzuty doszły do skutku i akcja była udana.

Imię


Wpisz kod z obrazka