Zdrojkowscy.pl

Żony Zdrojkowskich h. Rola od XVI do XIX w.
autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Zestawienie to sporządzone zostało w oparciu o informacje z zapisek w sądowych księgach brańskich i z metryk chrztów, ślubów i zgonów w księgach metrykalnych parafii topczewskiej.

Informacje o Zdrojkowskim Informacje o jego żonie Infor-
macja
z roku
Wiek XVI
Andrzej s. Jana Bayk Zdrojkowski Dorota wdowa po Pawle Godzieba 1574
Andrzej s. Macieja Zdrojkowski Petronella Uszyńska wdowa po Feliksie Jabłońskim z Jabłoni Uszyńskiej 1591
Wojciech s. Łukasza Galli Zdrojkowski Anastazja Bagieńska c. Michała 1596
Wojciech s. Michała Zdrojkowski Felicja Koczmier c. Erazma w. Leonarda z Koczmiery Wypychy 1595
Wojciech Zdrojkowski Barbara wdowa po Macieju Tworkowskim 1600
Wiek XVII
Florian s. Macieja Zdrojkowski Anna Kocmier c. Jana 1601
Maciej Zdrojkowski Magdalena Falkowska c. Jana Gorny 1585
Stanisław s. Michała Zdrojkowski Dorota Niwińska c. Marcina 1595
Jerzy s. Łukasza Galli Zdrojkowski Anastazja Wyszkowska c. Jakuba 1603
Grzegorz Zdrojkowski Zofia Zakrzewska c. Mikołaja 1603
Stanisław Zdrojkowski Jadwiga wdowa po Krzysztofie Proszeńskim 1603
Tadeusz s. Stanisława Zdrojkowski Agnieszka Falkowska c. Stefana wdowa po Pawle Zdrojkowskim 1603
Jakub Zdrojkowski Jadwiga Kocmier c. Jana 1602
Wojciech s. Stanisława Zdrojkowski Barbara Zdrojkowska c. Stanisława 1604
Wojciech s. Stanisława Zdrojkowski Agnieszka Warpęch c. Hieronima 1606
Leonard s. Sebastiana Zdrojkowski Anna Falkowska c. Wacława 1611
Maciej s. Stanisława w. Jana Baykowicza Zdrojkowski Katarzyna Warpęchowska 1613
Jerzy s. Wojciecha Okrawek Zdrojkowski Anastazja Wyszkowska c. Macieja 1609
Jakub Zdrojkowski Jadwiga Falkowska c. Jana Miszporek 1615
Jan Zdrojkowski Marina Topczewska c. Jana Gnat 1611
Adam Zdrojkowski Zofia Zimnoch c. Stanisława 1623
Andrzej s. Szymona Zdrojkowski Elżbieta Falkowska c. Jerzego 1623
Paweł Zdrojkowski Elżbieta Łopieńska c. Józefa z Łopienie Jeże 1610
Marcin s. Mikołaja Zdrojkowski Małgorzata Truskowska 1631
Bartłomiej s. Stanisława Zdrojkowski Dorota Jakubowska c. Serafina z Jakubowskie 1634
Jakub Zdrojkowski Jadwiga Olędzka c. Bartomieja 1638
Maciej Zdrojkowski Katarzyna Trzeszczkowska c. Michala 1650
Wojciech Zdrojkowski Jadwiga Kocmier 1633
Wojciech Zdrojkowski Dorota Borowska c. Stanisława 1664
Franciszek Zdrojkowski Jadwiga Pierzchała c. Andrzeja 1665
Andrzej s. Adama Zdrojkowski Elżbieta Mierzwińska c. Pawła 1666
Piotr Zdrojkowski Marina Topczewska c. Adama 1668
Stanisław s. Baltazara Zdrojkowski Marianna Pierzchała 1680
Kazimierz s. Andrzeja Zdrojkowski Marianna Gorska c. Mateusza 1682
Stanisław s. Andrzeja Zdrojkowski Katarzyna Budlewska c. Jana 1682
Andrzej s. Adama Zdrojkowski Marina Gorska 1682
Andrzej s. Adama Zdrojkowski Krystyna Olędzka c. Walentego 1684
Michał Zdrojkowski Krystyna Pierzchała 1684
Mateusz s. Bartłomieja Zdrojkowski Marina Bogusz c. Macieja wdowa po Michale Pierzchała 1685
Kazimierz s. Jana Zdrojkowski Marianna Olszewska c. Mateusza 1691
Jan Zdrojkowski Jadwiga Wyszkowska 1693
Piotr Zdrojkowski Eufrezyna Pierzchała 1694
Wiek XVIII
Tomasz Zdrojkowski Katarzyna Topczewska 1709
Tomasz Zdrojkowski Krystyna Kryńska 1727
śl. Walenty Zdrojkowski Rozalia Falkowska 1729
śl. Karol Zdrojkowski Krystyna Bogusz 1738
śl. Wawrzyniec Zdrojkowski Teodora Mierzwińska 1740
zm. Wawrzyniec Zdrojkowski Franciszka Popławska 1741
śl. Benedykt Zdrojkowski Teresa Zawacka 1743
Wojciech Zdrojkowski Marianna Bagińska 1744
Michał Zdrojkowski Zuzanna Olędzka 1745
śl. Wojciech Zdrojkowski Jadwiga Skłodowska 1748
śl. Wojciech Zdrojkowski Jadwiga Krzyżanowska 1749
Jakub Zdrojkowski Marianna Malinowska 1751
Jakub Zdrojkowski Franciszka Falkowska 1751
Wojciech Zdrojkowski kawaler Teresa Gorska wdowa 1754
śl. Antoni Zdrojkowski Rozalia Puchalska 1755
śl. Wojciech Zdrojkowski Teresa Jakubowska 1755
Jakub Zdrojkowski Marianna Niwińska 1755
Antoni Zdrojkowski Dorota Topczewska 1760
śl. Stanisław Zdrojkowski Anastazja Bagińska 1761
śl. Franciszek Zdrojkowski Marianna Topczewska wdowa po Koćmieru 1763
śl. Antoni Zdrojkowski wdowiec Marianna Koćmier wdowa po Wyszkowskim 1763
Stanisław Zdrojkowski Antonina Wyszkowska wdowa po Gorskim zwanym Roy 1765 śl.
Mateusz Zdrojkowski Marianna Mierzwińska 1768 śl.
Bartłomiej Zdrojkowski Barbara Topczewska 1769 śl.
Paweł Zdrojkowski wdowiec Agata Pietraszko 1776 śl.
Kazimierz Zdrojkowski Rozalia Mierzwińska 1779 śl.
Andrzej Zdrojkowski Klara Topczewska 1780 śl.
Ignacy Zdrojkowski wdowiec Joanna Olszewska 1783 śl.
Sebastian Zdrojkowski Agnieszka Tworkowska 1789 śl.
Jan Zdrojkowski wdowiec Agnieszka Borowska 1790 śl.
Sylwester Zdrojkowski Rozalia Olędzka 1790 śl.
Grzegorz Zdrojkowski Marianna Wygonowska wdowa po Marcinie Falkowskim 1792 śl.
Jan Zdrojkowski Krystyna Olszewska 1793 śl.
Wawrzyniec Zdrojkowski Apolonia Warpęchowska 1796
Bazyli Zdrojkowski Antonina Topczewska 1798 śl.
Bartłomiej Zdrojkowski Petronela Falkowska 1799 śl.
Maciej Zdrojkowski Elżbieta Olszewska 1799 śl.
Wiek XIX
Kazimierz Zdrojkowski Joanna Zaleska 1802 śl.
Marcin Zdrojkowski Krystyna Topczewska 1802 śl.
Jan Zdrojkowski Malon Klara Niwińska 1806 śl.
Sylwester Zdrojkowski wdowiec Franciszka c. Piotra Bagińska 1807 śl.
Adam Zdrojkowski Gertruda Falkowska 1808 śl.
Jan Zdrojkowski Magdalena Zaleska 1808 śl.
Telesfor s. Pawła Zdrojkowski Franciszka Drągowska 1809 śl.
Wojciech Zdrojkowski Marianna Budlewska 1810 śl.
Adam Zdrojkowski wdowiec Agnieszka Skrzypkowska 1811 śl.
Szymon Zdrojkowski Agata Falkowska 1815 śl.
Bartłomiej Zdrojkowski wdowiec Rozalia Falkowska 1815 śl.
Jan Zdrojkowski Małgorzata Markowska 1816 śl.
Adam Zdrojkowski wdowiec Franciszka Myśliborska wdowa 1817 śl.
Józef Zdrojkowski Marianna Niwińska 1823 śl.
Tomasz Zdrojkowski Katarzyna Bagińska 1823 śl.
Julian Zdrojkowski Marianna Trzeszczkowska 1824 śl.
Mikołaj Zdrojkowski Joanna Pierzchała 1824 śl.
Paweł s. Jakuba w. Benedykta Zdrojkowski Petronela c. Macieja w. Antoniego Olszewska 1827 śl.
Wojciech s. Franciszka w. Macieja Zdrojkowski Rozalia c. Pawła w. Jana Olędzka 1827 śl.
Maciej s. Adama w. Mateuszu Zdrojkowski Marianna c. Adama w. Szymona Falkowska 1829 śl.
Jan s. Sebastiana w. Wojciecha Zdrojkowski Kunegunda c. Felicjana w. Marcina Falkowska 1829 śl.
Ludwik s. Wawrzyńca w. Antoniego Zdrojkowski Rozalia c. Tomasza w. Jakuba Falkowska 1829 śl.
Telesfor s. Pawła w. Adama Zdrojkowski wdowiec Anna c. Franciszka w. Stanisława Wiśniewska 1829 śl.
Jan s. Macieja w. Franciszka Zdrojkowski Marianna c. Kazimierza w. Bartłomieja Olszewska 1832 śl.
Wojciech s. Bartłomieja w. Adama Zdrojkowski wdowiec Agata c. Krzysztofa w. Józefa Bagieńska 1833 śl.
Tomasz s. Bartłomieja w. Adama Zdrojkowski wdowiec Magdalena c. Krzysztofa w. Józefa Bagieńska 1834 śl.
Piotr s. Adama Zdrojkowski Franciszka c. Stanisława Górska wdowa 1834 śl.
Antoni s. Wawrzyńca Zdrojkowski Monika c. Jana Niwińska 1835 śl.
Jan s. Adama Zdrojkowski Magdalena c. Wojciecha Trzeszczkowska 1835 śl.
Ignacy s. Marcina Zdrojkowski Katarzyna c. Jana Wygonowska 1836 śl.
Wojciech s. Franciszka w. Macieja Zdrojkowski wdowiec Florentyna c. Antoniego w. Leona Wygonowska 1840 śl.
Jacenty s. Kazimierza w. Benedykta Zdrojkowski Barbara s. Bartłomieja w. Jana Falkowska 1840 śl.
Witalis s. Jana w. Sylwesta Zdrojkowski Marianna c. Józefa w. Stanisława Ostrowska 1842 śl.
Jan s. Sebastiana w. Wojciecha Zdrojkowski wdowiec Bogumiła c. Adama w. Stanisława Topczewska 1843 śl.
Adam s. Jana w. Ignacego Zdrojkowski Julianna c. Wawrzyńca w. Walentego Falkowska 1844 śl.
Marcin s. Szymona w. Kazimierza Zdrojkowski Franciszka c. Bartłomieja w. Jana Falkowska 1845 śl.
Walenty s. Marcina w. Bartłomieja Zdrojkowski Anastazja c. Antoniego w. Macieja Pierzchała 1847 śl.
Stanisław s. Sylwestra w. Stanisława Zdrojkowski Franciszka c. Józefa w. Felicjana Popławska 1847 śl.
Julian s. Telesfora w. Pawła Zdrojkowski Marianna c. Leonarda w. Jana Bagińska 1848 śl.
Jan s. Adama Zdrojkowski Marianna c. Stanisława Topczewska 1851 śl.
Wojciech s. Franciszka Zdrojkowski wdowiec Marianna c. Kajetana z Koców wdowa Olszewska 1853 śl.
Piotr s.Antoniego Zdrojkowski Franciszka c. Stanisława Topczewska 1853 śl.
Jan s. Piotra Zdrojkowski Emilia c. Juliana Falkowska 1856 śl.
Jan s. Jakuba Zdrojkowski Marianna c. Mikołaja Falkowska 1856 śl.
Wojciech s. Jana Zdrojkowski Marianna c. Andrzeja Falkowska 1857 śl.
Bartłomiej Zdrojkowski Katarzyna c. Mateusza Wesołowska 1857 śl.
Wojciech s. Franciszka Zdrojkowski wdowiec Ludwika c. Filipa Falkowska wdowa Mierzwińska 1858 śl.
Łukasz s. Juliana Zdrojkowski Teofila c. Antoniego Topczewska 1861 śl.
Stanisław s. Telesfora Zdrojkowski Anna c. Michała Górska 1866 śl.
Mikołaj s. Adama Zdrojkowski Tekla c. Macieja Olędzka 1867 śl.
Stanisław s. Wojciecha Zdrojkowski Albina c. Klemensa Falkowska 1869 śl.
Paweł s. Ignacego Zdrojkowski Emilia c. Kazimierza Bagińska 1871 śl.
Konstanty s. Adama Zdrojkowski Franciszka c. Michała Olędzka 1874 śl.
Kazimierz s. Marcina Zdrojkowski Paulina c. Jana Trzeszczkowska 1875 śl.
Adolf s. Witalisa Zdrojkowski Marianna Wilhelmina Pietraszko 1876 śl.
Józef s. Jana Zdrojkowski Teresa c. Mariana Górska 1877 śl.
Kazimierz s. Mariana Zdrojkowski wdowiec Anna c. Juliana Zdrojkowska 1878 śl.
Franciszek s. Antoniego Zdrojkowski Marianna c. Mikołaja Borowska 1878 śl.
Władysław s. Jana Zdrojkowski Michalina c. Wincentego Mierzwińska wdowa Wygonowska 1879 sl.
Józef s. Jana Zdrojkowski wdowiec Izabela c. Jana Zwolińska 1879 śl.
Franciszek s. Zacheusza Zdrojkowski Marianna c. Marcina Górska 1882 śl.
Ferdynand s. Jana Zdrojkowski Maria c. Józefa Stypułkowska 1883 śl.
Dominik s. Klemensa Zdrojkowski Kazimiera c. Franciszka Warpęchowska 1884 śl.
Tomasz s. Bartłomieja Zdrojkowski Paulina c. Józefa Trzeszczkowska 1885 śl.
Stanisław s. Wojciecha Zdrojkowski Joanna c. Józefa Budlewska 1887 śl.
Konstanty s. Klemensa Zdrojkowski Marianna c. Franciszka Malinowska 1888 śl.
Wojciech s. Stanisława Zdrojkowski Józefa c. Józefa Truskolańska 1892 śl.
Bronisław s. Baltazara Zdrojkowski Klementyna c. Pawła Zdrojkowska 1893 śl.
Paweł s. Antoniego Zdrojkowski Marianna c. Konstantego Olędzka 1893 śl.
Ignacy s. Antoniego Zdrojkowski Petronela c. Józefa Niwińska 1893 śl.
Jan s. Jakuba Zdrojkowski wdowiec Julianna c. Rocha Olędzka 1894 śl.
Jan s. Wojciecha Zdrojkowski Anna c. Walentego Warpęchowska 1894 śl.
Józef s. Antoniego Zdrojkowski Konstancja c. Jakuba Zawadzka 1895 śl.
Bolesław s. Łukasza Zdrojkowski Antonina c. Zacheusza Topczewska 1897 śl.
Józef s. Antoniego Zdrojkowski wdowiec Kamila c. Pawła Topczewska wdowa Warpęchowska 1898 śl.
Teofil s. Antoniego Zdrojkowski Stanisława c. Mariana Hryniewicka 1899 śl.
Michał s. Stanisława Zdrojkowski Wiktoria c. Seweryna Trzeszczkowska 1899 śl.
Kajetan s. Franciszka Zdrojkowski Magdalena c. Pawła Olędzka 1900 śl.
Wiek XX
Bolesław s. Łukasza Zdrojkowski Marianna c. Jana Topczewska 1901 śl.
Kazimierz s. Józefa Zdrojkowski Marianna c. Michała Niwińska 1902 śl.
Aleksander s. Antoniego Zdrojkowski Bolesława c. Seweryna Kruk 1902 śl.
Aleksander s. Pawła Zdrojkowski Gabriela c. Michała Falkowska 1903 śl.
Adam s. Piotra Zdrojkowski Stefania c. Józefa Falkowska 1903 śl.
Józef s. Joachima Zdrojkowski Marianna c. Kazimierza Kruk 1906 śl.
Jan s. Stanisława Zdrojkowski Felicja c. Klemensa Trzaszczkowska 1907 śl.
Michał s. Władysława Zdrojkowski Felicja c. Jakuba Tworkowska 1907 śl.

Z powyższego zestawienia wynika, że żony Zdrojkowskich pochodziły z 48 rodów, głównie z terenu parafii topczewskiej. Najwięcej bo aż 24 pochodziło z rodu Falkowskich. Z rodu Topczewskich – 14, Olędzkich – 11, Bagieńskich – 9, Trzeszczkowskich, Górskich i Olszewskich po 7, Niwińskich, Warpęchowskich i Pierzchałów po 6, Koćmierów i Mierzwińskich po 5, Wyszkowskich i Borowskich po 4, Tworkowskich, Budlewskich i Wygonowskich po 3, Jakubowskich, Zawadzkich, Boguszów, Popławskich, Pietraszków, Zdrojkowskich i Krukow po 2 oraz po jednej z 23 pozostałych rodów. Lista ta nie obejmuje wszystkich żon Zdrojkowskich. Wielu bowiem Zdrojkowskich sakrament małżeństwa przyjmowało w parafiach z których pochodziły ich żony i często pozostawali na odziedziczonych przez nie gospodarstwach. Inni wyjeżdżali do miast lub za granice i tam się żenili. W tym wykazie nie zostały ich żony uwzględnione. Z zestawienia tego wynika, że żony Zdrojkowskich pochodziły z rodów szlacheckich. Tylko dwie, z wymienionych w tym zestawieniu, pochodziły z rodu Kruków, zamożnych włościan gospodarujących we wsi Zalesie w parafii topczewskiej.


komentarze (2)

Jacek: gratuluje, swietne zestawienie.
Jan: Dziękuję

Imię


Wpisz kod z obrazka