Zdrojkowscy.pl

Inwentarz siedliska Warpęchowskich we wsi Bagieńskie z 1614 r.
autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Rodzina Warpęchowskich, w 1614 r. dziedziców cząstkowych we wsi Bagieńskie, składała się z ojca – Wojciecha Warpęchowskiego, matki – Zofii, córki zmarłego już Leonarda Olszewskiego, i ich czworga dzieci: Stefana, Macieja, Jadwigi i Apolonii. 

Zapewne byli oni sąsiadami Adama Zdroikowskiego i Jerzego Zdroikowskiego, synów zmarłego Łukasza zwanego Galli (Gaweł), gdyż obaj oni już od 1606 r. pisali się z Bagieńskie. Siedliska Zdroikowskich mieszkających w tej wsi na początku XVII w. zapewne nie różniły się wiele od siedliska Warpęchowskich w tej wsi. Dlatego dla przybliżenia czytelnikom tego, jak takie siedlisko Zdroikowskich wtedy mogło wyglądać, przytaczam poniżej inwentarz sporządzony po śmierci Wojciecha Warpęcha przez Stanisława Olszewskiego, brata rodzonego Zofii, wdowy po Wojciechu, wraz z innymi szlachcicami i woźnym sądowym Janem Ostrowskim.

Inwentarz ten został wpisany na kartach 662 i 662v do Księgi Brańskiej Grodzkiej nr 18, przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Treść tego inwentarza jest następująca:

Stał się Inwentarz w domu nieboszczyka Woiciecha Warpecha po smierczi iego w Bagienskie we wtorek po starem Zaposcie Roku Thysiącz Sescseth Czwartenastego przez slachetnech Stanisława Olsewskiego, Adama Kosienskiego, Lenarta Falkowskiego, Jana Falkowskiego, Sczesnego Grabowskiego, Jozwa y Woicziecha Pierzchałow, Jana Ostrowskiego woznego generała koronnego y inszych wielu ludzi na to wezwanych.

Naprzod Budowanie Swietlicza sien Piekarnia przy swietliczy przyscianek stodoła ziednemi wrotami spichlerz stainia kolesnia przy miedzy nieboszczyka Gaspra chlew Słomnik przyniem Furlebka. Bydło Para wołow, Para krow, Cieląth troie łonskich, Koni klacza iedna a konia zienc wzioł, Owiecz sescioro, Swini czworo, Gęsi troie, kokoszy troie czwarty kur. Zboza Zyto kop piętnaście, Jeczmienia kop cztery, owsa beczek dwie, griki beczek dwie, grochu puł beczki. Para tokow, Przykadek, Para kłod kapustnych, Para krobiow, Siedlisko płotem grodzone, Częscz prosczami, częscz Dilowaniem, częscz Plecionką. Psczoł Piecioro a wieczey proznych.

Łukasz Galli Zdrojkowski był synem Michała, wnukiem Walentego, prawnukiem Mikołaja Baykowicz Zdroiewskiy, wymienionego w Popisie z 1528 r. Żoną Adama Zdroikowskiego była Zofia, córka Stanisława Zimnocha. Pierwszą żoną Jerzego Gawlika Zdroikowskiego była Zofia córka Mikołaja Zakrzewskiego, a drugą żoną Anastazja, córka Jakuba Wyszkowskiego, wdowa po Adamie Radziszewskim.


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka