Zdrojkowscy.pl

O osobach wymienionych w wywodzie szlachectwa Zdrojkowskich z 1818 r.
autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Szlachetny Paweł Zdroykowski Pernal (1729–1807) urodził się we wsi Bagieńskie, parafia Topczewo, w rodzinie Adama i Katarzyny z Brzozowskich ślubnych małżonków Zdroykowskich. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Topczewie 9 stycznia 1729 roku przez proboszcza, księdza Sebastiana Kostro.

Akt chrztu Pawła znajduje się na karcie 99 v, w „Księdze chrztów parafii Topczewo z lat 1716 – 1730”, należącej do Archiwum Parafii Topczewo sygnatura I/B/3, przechowywanej w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie. Poniżej treść tej metryki po przetłumaczeniu z łaciny na język polski:

Bagieńskie 9 stycznia

Ja ten sam, ochrzciłem niemowlę imieniem Paweł syna Szlachetnych Adama Zdroykowskiego i Katarzyny Brzozowskiej ślubnych małżonków. Chrzestni: Szlachetny Jakub Trzeszczkowski i Szlachetna Anna Warpechowska.

Pierwszą żoną Pawła była Szlachetna Petronella Łapińska. Prawdopodobnie mieszkała przed ślubem na terenie innej parafii ponieważ w „Księdze małżeństw parafii Topczewo z lat 1724 – 1770” nie ma metryki ich ślubu. Pierwsza informacja o niej, jako żonie Pawła, znajduje się w metryce chrztu ich córki Marianny urodzonej we wsi Bagieńskie, ochrzczonej 8 grudnia 1766 r. gdzie są wymienieni jej rodzice jako ślubni małżonkowie. Tak więc ich ślub był albo przed 1766 r. albo w 1766 r. Ich pierwszy syn Marcin rodzi się w 1768 r. Metryka jego chrztu jest na karcie 186 w „Księdze Metryk Chrzcielnych z lat 1755 – 1770” APT sygnatura I/B/6 przechowywanej w A.D. w Drohiczynie.

Poniżej treść tej metryki po przetłumaczeniu z łaciny na język polski:

Wieś Bagieńskie,

26 listopada Roku Pańskiego 1768 Ja Wojciech Moczydłowski Altarzysta Topczewski ochrzciłem niemowlę imieniem Marcin syna Szlachetnych Pawła Zdroykowskiego i Petronelli Łapińskiej ślubnych małżonków. Chrzestni: Szlachetni Krzysztof Pierzchała i Antonina Bagieńska zamężna.

Ich kolejne dzieci też rodziły się we wsi Bagieńskie, a były to:

Piotr – ochrzczony 31 stycznia 1771 r. Chrzestni: Urodzeni Tomasz Pierzchała i Marianna Pierzchalanka panna.

Franciszka – ochrzczona 12 grudnia 1773 r. Chrzestni: Szlachetni Seweryn Skarżeński i Petronella Mierzwińska.

Maciej – ochrzczony 18 lutego 1776 r. Chrzestni: Wielmożny Jan Kosicki i Joanna Tworkowska, asystowali: Szlachetni Stanisław Topczewski i Marianna Skarżyńska zamężna.

Drugiego sierpnia 1776 r. w wieku około 29 lat umiera żona Pawła, Petronella z Łapińskich Zdroykowska. Jej metryka zgonu znajduje się na karcie 19v w "Księdze zmarłych par. Topczewo" APT sygn. I/D/2, przechowywanej w A.D. w Drohiczynie. Poniżej jej treść po przetłumaczeniu z łaciny na język polski:

Wieś Bagieńskie, dnia 2 sierpnia 1776 r. Szlachetna Petronella z Łapińskich Zdroykowska po przyjęciu sakramentów świętych zmarła lat 29 mając.

Gdy zmarła Petronella najmłodszy z ich pięciorga dzieci Maciej miał 5 miesięcy, a najstarsza Marianna 8 i pół roku. Zapewne troska o zapewnienie im opieki i wychowanie sprawiły, że już 18 listopada 1776 r. Paweł ożenił się po raz drugi poślubiając w kościele w Topczewie pannę Agatę Pietraszko. Metryka ich ślubu jest na karcie 18v w "Księdze Małżeństw par. Topczewo z lat 1771 – 1793" APT sygn. I/M/2 przechowywanej w A.D. w Drohiczynie. Poniżej treść tej metryki po przetłumaczeniu z łaciny na język polski:

Wieś Bagieńskie, dnia 18 listopada Ja jak wyżej pobłogosławiłem związek małżeński pomiędzy Szlachetnymi Pawłem Zdroykowskim wdowcem i Agatą Pietraszkowną panną, parafianami kościoła Topczewskiego w obecności świadków Szlachetnych Jana Zdroykowskiego, Michała Wygonowskiego, Jakuba Pierzchały i i innych godnych wiary Roku Pańskiego 1776.

Świadek Jan Zdroykowski to prawdopodobnie urodzony we wsi Bagieńskie w 1746 r. syn Benedykta, brat stryjeczny Pawła. Paweł z Agatą mieli siedmioro dzieci, pięciu synów i dwie córki:

Telesfora – ochrzczonego 5 stycznia 1778 r. Chrzestni: Szlachetni Kazimierz Wyszkowski i Franciszka Pietraszkówna.

Kazimierza – ochrzczonego 23 lutego 1780 r. Chrzestni: Szlachetni Jan Paweł Kleynertt i Marianna Trzeszczkowska zamężna.

Jakuba – ochrzczonego 8 lipca 1782 r. Chrzestni: Szlachetni Piotr Pietraszko i Agnieszka Zdroykowska zamężna.

Ignacego Dominika – ochrzczonego 1 sierpnia 1784 r. Chrzestni: Szlachetni Piotr Pietraszko i Salomea Olszewska.

Mariannę - ochrzczoną 17 lipca 1785 r. Chrzestni: Urodzeni Felix Żochowski i Józefa Boguszowa wdowa.

Tomasza – ochrzczonego 12 grudnia 1786 r. Chrzestni: Szlachetni Józef Bagieński i Agnieszka Bagieńska.

Katarzynę Apolonię – ochrzczoną 8 lutego 1789 r. Chrzestni: Szlachetni Franciszek Pierzchała i Katarzyna Bagieńska.

Najstarsza córka Pawła i Petronelli Zdroykowskich Marianna w 1788 r. ,w wieku 22 lat, w kościele w Topczewie poślubiła Szlachetnego Walentego Falkowskiego ze wsi Falki Stare. Świadkami na ich ślubie byli: Szlachetni Antoni Falkowski, Tomasz Falkowski i Egidiusz Falkowski. Metryka ich ślubu znajduje się na karcie 64v w "Księdze Małżeństw par. Topczewo z lat 1771 – 1793" w APT sygn. I/M/2, przechowywanej w A.D. w Drohiczynie.

Druga ich córka Franciszka w wieku 26 lat, 25 stycznia 1800 r. w kościele w Topczewie, poślubiła Szlachetnego Wiktora Markowskiego, kawalera, lat około 25 ze wsi Olszewko. Świadkami byli: Szlachetni Walenty Skrzypkowski, Wojciech Górski i Wiktor Olszewski. Metryka ich ślubu jest na karcie 14 w „Księdze Małżeństw par. Topczewo z lat 1795 – 1814” APT sygn. I/M/3 w A.D. w Drohiczynie. Najstarszy ich syn Marcin, w wieku 25 lat, w 1793 r. w kościele w Wyszkach poślubił Szlachetną Mariannę Tworkowską wdowę. Informacja o ich ślubie pochodzi z karty 17 „Alfabetycznego spisu zaślubionych” z Archiwum Parafii Wyszki, przechowywanego w A.D. w Drohiczynie. Po ślubie Marcin z Marianną prawdopodobnie zamieszkali we wsi Sasiny, gdyż tam urodzili się, ich syn Piotr, ochrzczony w kościele w Wyszkach 19 kwietnia 1796 r. i córka Julianna, ochrzczona w tym kościele 10 maja 1799 r. Trzecia ich córka Marianna Krystyna urodziła się we wsi Wyszki Kościelne, gdzie zapewne przeprowadzili się ze wsi Sasiny jej rodzice i ochrzczona została w kościele w Wyszkach 12 września 1802 r. Marcin Zdroykowski zmarł w 1827 r. w wieku 59 lat (informacja z Alfabetycznego spisu zmarłych par. Wyszki, APW sygn. I/D). Syn Marcina i Marianny, Piotr poślubił szlachetną Franciszkę Pietraszko. Mieszkali we wsi Wyszki, gdzie przyszło na świat ich sześć córek.

Kolejny syn Pawła i Petronellii, Maciej, liczący 24 lata, kawaler, 15 listopada 1799 r. w kościele w Topczewie poślubił Szlachetną Elżbietę Olszewską, pannę lat około 18. Świadkami na ślubie byli: Szlachetni Sylwester Zdroykowski, Wojciech Topczewski i Sebastian Zdroykowski. Metryka ich ślubu jest na karcie 13 w "Księdze Małżeństw par. Topczewo z lat 1795 – 1814" APT sygn. I/M/3 w A.D. w Drohiczynie. Po ślubie zamieszkali we wsi Olszewo gdzie urodziło się im trzech synów i córka.

Michał – ochrzczony 27 września 1802 Chrzestni: Szlachetni Bartłomiej Myśliborski i Anna Walicka.

Stanisław – ochrzczony 24 kwietnia 1805 r. Chrzestni: Szlachetni Walenty Brzozowski i Marianna Olszewska.

Franciszka – ochrzczona 1 października 1808 r. Zmarła 16 sierpnia 1811 r.

Dionizy – ochrzczony 12 maja 1811 r.

Najstarszy syn Pawła i Agaty z Pietraszków Zdroykowskich Telesfor 7 lutego 1809 r., kawaler mający 31 lat, poślubił w kościele w Topczewie Szlachetną Franciszkę Drągowską pannę lat około 18 ze wsi Zalesie. Po ślubie zamieszkali w Zalesiu. Mieli 3 synów: Franciszka urodzonego w 1814 r., Juliana ur. w 1816 r. i Teofila ur. w 1818 r. oraz 4 córki: Magdalenę ur. w 1810 r., Joannę ur. w 1812 r.

Mariannę ur. w 1821 r. i Wiktorię ur. w 1825 r. W roku 1828 umiera żona Telesfora, Franciszka z Drągowskich Zdroykowska. Telesfor żeni się po raz drugi. W 1829 r. jako 51 letni wdowiec w kościele w Topczewie poślubia Szlachetną Annę Wiśniewską lat około 30 z Dąbrowy z parafii Topczewo. (w par. Topczewo nie było wsi Dąbrowa, a jedynie była taka nazwa lokalna dla gruntów na terenie tej parafii położonych, na których mogły znajdować się pojedyncze gospodarstwa) Z drugiego małżeństwa Telesfora było 4 synów: Michał ur. w 1829 r., Paweł ur. w 1831 r., Stanisław ur. w 1838 r. i Ignacy ur. w 1841 r.

W metrykach chrztu dwóch pierwszych synów jako matka wpisana jest Anna Wiśniewska, a w metrykach dwóch pozostałych jako matka wpisana jest Anna Dąbrowska. Wszystko wskazuje na to, że w tych dwóch ostatnich metrykach błędnie zapisano nazwisko żony Telesfora zamiast Wiśniewska wpisując Dąbrowska. Mogło to być wynikiem tego, że ponieważ pochodziła ona z Dąbrowy to zaczęto ją nazywać potocznie Dąbrowską i tak zostało podane przy spisywaniu metryk chrztów Stanisława i Ignacego. Telesfor zmarł 16 września 1841 r. w wieku 63 lat.

Kolejny ich syn Kazimierz 7 lutego 1802 r., kawaler, lat 22, w kościele w Topczewie poślubił Szlachetną Joannę Zaleską, pannę, lat około 18. Po ślubie zamieszkali we wsi Bagieńskie Nowe, gdzie urodziło się ich 7 synów i 5 córek:

Walenty - ur. w 1804 r., Jan - ur. w 1805 r., Jan Józef - ur. w 1812 r., Paweł - ur. 1813 r., Tomasz - ur. w 1815 r., Klemens - ur. w 1819 r., Baltazar - ur. w 1824 r. oraz Marcjanna - ur. w 1806 r., Katarzyna - ur. w 1808 r., Anna Małgorzata - ur. w 1810 r., Teofila - ur. 1817 r. i Bogumiła – ur. w 1822 r.

Kazimierz zmarł 29 września 1829 roku we wsi Bagieńskie Nowe w wieku 49 lat.

O Jakubie i Ignacym synach oraz córce Mariannie Pawła i Agaty Zdroykowskich nie odnaleziono informacji w księgach metrykalnych par. Topczewo. Prawdopodobnie zmarli w dzieciństwie i nie odnotowano ich zgonów w księdze zmarłych tej parafii.

Metryki ślubu najmłodszego ich syna Tomasza nie odnaleziono. W metryce zgonu ojca Pawła z 1807 r. jest Tomasz wymieniony wśród rodzeństwa pozostałego po ojcu. To właśnie on, Tomasz, syn Pawła, Zdroykowski, 13 sierpnia 1827 roku odebrał Wypis, z Ksiąg Grodzkich powiatu Kobryńskiego, wywodu szlachectwa Zdrojkowskich. I to jest ostatnia informacja o nim. Prawdopodobnie mieszkał daleko od rodzinnej wsi Bagieńskie i potrzebował dokumentu, którym mógłby potwierdzić swoje pochodzenie szlacheckie i prawo do korzystania z przysługujących szlachcie uprawnień. To dzięki temu możemy dziś znać treść wywodu Zdroykowskich i cieszyć się z możliwości oglądania go w oryginale w bardzo dobrze zachowanym stanie.

Paweł Zdroykowski Pernal zmarł 19 stycznia 1807 roku we wsi Bagieńskie Nowe na starość, jak to napisano w metryce zgonu. Oto jej treść:

Dnia 19 Stycznia 1807 umarł Szlachetny Paweł Zdroykowski Pernal mający lat 90 na starość, zostawił z drugiego małżeństwa żonę Agatę Pietraszankę. Synów 5 i córek 5. Z pierwszego małżeństwa Marcina żonatego i Piotra kawalera, córkę Maryannę Falkowską, Franciszkę Markowską zamężne, a z drugiego małżeństwa Telesfora, Kazimierza, Tomasza, synów i Apolonię córkę.

Metryka ta znajduje się na stronie 124 w "Księdze zgonów par. Topczewo z lat 1800 – 1809" w APT sygn. I/D/3 w A.D. w Drohiczynie. Skan metryki w załączeniu. W metryce błędnie zapisano wiek Pawła , 90 lat, naprawdę zmarł mając 78 lat i 10 dni. W metryce zgonu jest też informacja o tym, że pozostawił 5 synów i 5 córek, a dalej w tekście metryki wymienionych jest po imieniu tylko 5 synów i 3 córki. Z pierwszego małżeństwa nie wymieniony został Maciej, który żył w 1807 r. Paweł z pierwszego małżeństwa miał dwie córki, wymienione w metryce jego zgonu, i dwie córki z drugiego małżeństwa, z których jest wymieniona tylko jedna, z drugiego imienia, Apolonia. Tak więc nie mógł pozostawić 5 córek. Z drugiego małżeństwa w 1807 r. mogła jeszcze żyć Marianna, nie wymieniona w metryce zgonu Pawła i wówczas łączna liczba pozostawionych dzieci by się zgadzała, 6 synów i 4 córki razem dziesięcioro dzieci.

Druga żona Pawła Agata z Pietraszków Zdroykowska zmarła we wsi Bagińskie Nowe 22 grudnia 1813 roku w wieku około 60 lat.

----------------

Bibliografia

  1. Księgi metrykalne z Archiwum Parafii Topczewo przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie.
  2. Księgi metrykalne z Archiwum Parafii Wyszki przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie.


komentarze (1)

RzLLR: Ciekawy artykul! Gratulacje!

Imię


Wpisz kod z obrazka