Zdrojkowscy.pl

Zdrojkowscy herbu Rola w USA
autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Początek XX w. to okres wielkiej emigracji Polaków z terenów dawnego Królestwa Polskiego pod zaborami do USA, głównie ze wzglądów ekonomicznych. Wśród emigrantów znajdowali się także Zdrojkowscy herbu Rola. Oto zebrane informacje o trzech z nich i ich potomkach.

Ignacy Zdrojkowski urodzony w 1880 r. syn szlachetnych Stanisława ur. w 1848 r. i Albiny z Falkowskich małżonków Zdrojkowskich, wnuk szl. Wojciecha ur. w 1801 r. i Florentyny z Wygonowskich, Zdrojkowskich (dziadek Wojciech jest wymieniony w wywodzie z 1818 r.)

Jan Zdrojkowski urodzony 5 grudnia 1886 r. we wsi Bagieńskie Nowe w parafii Topczewo jako pierwsze dziecko szlachetnych Tomasza ur. w 1859 r. i Pauliny z Trzeszczkowskich, Zdrojkowskich, wnuk szlachetnych Bartłomieja ur. w 1829 r. i Katarzyny z Wielowiejskich, Zdrojkowskich, prawnuk szlachetnych Tomasza ur. w 1803 r. i Katarzyny z Bagieńskich, Zdrojkowskich, praprawnuk szlachetnych Bartłomieja ur. w 1738 r. i Magdaleny z Bagieńskich, Zdrojkowskich (pradziad Tomasz i prapradziad Bartłomiej wymienieni są w wywodzie z 1818 r.)

Stanisław Zdrojkowski urodzony 10.12.1890 r. we wsi Bagieńskie Nowe, brat rodzony wymienionego wyżej Jana Zdrojkowskiego.

W 1900 r. Ignacy Zdrojkowski emigruje do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W Spisie parafialnym parafii Topczewo z 1902 r. (ADD, APT, sygn. III/S/17) wśród parafian ze wsi Bagieńskie Nowe figuruje Ignacy Zdrojkowski z dopiskiem „w Ameryce”. Początek XX w. to okres kiedy w stanie Wisconsin było jeszcze dużo wolnej, niezagospodarowanej ziemi, którą bezpłatnie przydzielano emigrantom aby na niej zakładali i prowadzili gospodarstwa rolne. Ignacy Zdrojkowski otrzymał do zagospodarowania działkę w stanie Wisconsin, w powiecie Clark, w małej wówczas osadzie Thorp. Wiele polskich rodzin wtedy przybywających z dawnego Królestwa Polskiego osiedlało się w tej okolicy. W śród nich były rodziny Teclaw i Zaborowskich. Prawdopodobnie zachęcony przez Ignacego, około 1905 r. przybywa do Thorp Jan Zdrojkowski, młodszy od Ignacego o 6 lat jego krewny i dawny sąsiad we wsi Bagieńskie Nowe. Świadczy o tym zachowany spis mieszkańców, imigrantów przybyłych z Europy do USA, sporządzonym 1 czerwca 1905 r. w okręgu administracyjnym Taylor w stanie Wisconsin. Wymienieni są tam Ignacy i Jan jako obywatele przybyli z kraju Polska – Ruś z zawodu farmerzy. Na wykazie tym, bezpośrednio pod ich nazwiskami figurują Wawrzyniec, Maria i Stefan Teclaw też zapisani jako farmerzy z kraju Polska – Ruś. Około 1910 r. Jan Zdrojkowski poślubił pannę Magdalenę Teclaw ur. w 1890 r. Na zachowanym ich zdjęciu ślubnym (poniżej) za siedzącymi nowożeńcami stoją Ignacy Zdrojkowski, kuzyn Jana, oraz prawdopodobnie Stanisław, młodszy brat Jana.

Jan Zdrojkowski zmarł w 1975 r. w wieku 88 lat i pochowany jest na cmentarzu katolickim Św. Jadwigi w mieście Thorp. Na tym samym cmentarzu pochowana jest Magdalena, pierwsza żon, zmarła w 1942 r. i druga żona Jana, Zofia F. ur. w 1899 r., a zmarła w 1955 r. [5]. Jan z Magdaleną z Teclawów miał jedną córkę Emilię urodzoną w 1912 r. i dwóch synów. Klemensa (Clemens) urodzonego w 23.11.1919 r. i Chestera ur. w 1920 r.

W 1930 r. w kościele w Thorp Emilia Zdrojkowska poślubiła Antoniego Zaborowskiego. Ich zdjęcie ślubne poniżej. Mieli dwóch synów. Wayne, który zmarł w wieku 21 lat i Arnolda, też już nie żyjącego. Zmarł po 1999 r. Syn Arnolda, a wnuk Emilii, Robert Zaborowski ur. w 1961 r., z żoną Cynthią ma dwoje dzieci. Syna Jeremiego (Jeremy) ur. w 1980 r. i córkę Stefanię (Stephanie) ur. w 1982 r. Tego czy Jeremiasz i Stefania mają potomstwo, nie udało się ustalić. Jeremiasz Zaborowski 13.10.2007 r. w kościele Św. Brygidy w mieście River Falls w stanie Wisconsin poślubił Ginę Randklev. [8]

Brat Emilii, Klemens Zdrojkowski, brał udział w II Wojnie Światowej. Był ranny i dostał się do niewoli. Jako weteran, ranny w czasie służby wojskowej w Armii Stanów Zjednoczonych, otrzymał Purple Heart (Purpurowe Serce), amerykańskie odznaczenie wojskowe przyznawane w imieniu prezydenta USA, (zdjęcie odznaczenia w załączeniu). Po wojnie Klemens ożenił się z Bettenee Schuknecht. Mieli jednego syna, który zmarł jako niemowlę. Poniżej informacja z Internetu o jego śmierci [7].

Date Posted: 11-03-2001

Subject: Zdrojkowski, Clemens (1919 - 1999)

Posted by: Mary

Email: Posted4U@Charter.net

Surnames: ZDROJKOWSKI ZABOROWSKI SCHUKNECHT

Clemens J. Zdrojkowski, 79, Des Plaines, IL, formerly of Lublin, WI, died April 9, 1999 at Lutheran General Hospital, Park Ridge, IL. Clem was born November 23, 1919 in Wisconsin. He was a veteran of World War II and was taken prisoner. He was a self employed carpenter, C. J. Zanck of Des Plaines. He was a member of the Des Plaines Elks and Des Plaines Moose.

Surviving are one brother Chester Zdrojkowski of Rockford, IL one sister Emily Zaborowski of Thorp one nephew Arnold, 1 great nephew Robert, 1 great-great-nephew Jeremy and 1 great-great niece Stephanie. He was preceded in death by his wife Bette nee Schuknecht and one son in infancy. Pehler Funeral Home, Des Plaines, IL is assisting the family with private services in Town of Maine Cemetery, Park Ridge.

Source: Thorp Courier (Clark County) April 14, 1999

Tłumaczenie na język polski powyższej informacji

Klemens J. Zdrojkowski, 79 lat z miasta Des Plaines w stanie Illinois, poprzednio zamieszkały w mieście Lublin w stanie Wisconsin, zmarł 9 kwietnia 1999 roku w Luterańskim Szpitalu Ogólnym w mieście Park Ridge w stanie Illinois.

Klemens urodził się 23 listopada 1919 r. w stanie Wisconsin. Był weteranem II Wojny Światowej podczas której dostał się do niewoli. Z zawodu był cieślą i prowadził swój warsztat pod nazwą C.J.Zanck w mieście Des Pleines. Był członkiem dwóch stowarzyszeń/klubów Des Plaines Elks i Des Plaines Moose. Pozostała jego najbliższa rodzina to: brat Chester Zdrojkowski mieszkający w mieście Rockford w stanie Illinois, siostra Emilia Zaborowska mieszkająca w mieście Thorp, siostrzeniec Arnold, jego syn Robert oraz Roberta syn Jeremi i córka Stefania. Wcześniej zmarła żona Klemensa Bettenee Schuknecht i w dzieciństwie ich syn.

Dom Pogrzebowy Pehler z miasta Des Plaines w stanie Illinois zajmował się organizacją uroczystości pogrzebowych i pogrzebem na cmentarzu Town of Maine w mieście Park Ridge. Źródło informacji: „Kurier Thorp” (Powiat Clark) z dnia 14 kwietnia 1999 r.

O drugim bracie Emilii Chesterze Zdrojkowskim wiadomo, że w 1937 r. był uczniem w szkole w Thorp. Podobnie jak brat był żołnierzem Armii Stanów Zjednoczonych w czasie II Wojny Światowej. Poślubił Helen Mac Martin i prawdopodobnie nie mieli potomstwa. Zmarł 13.08.2000 r. w wieku 80 lat.

Stanisław Zdrojkowski, młodszy brat Jana, do USA przypłynął prawdopodobnie w 1908 r. Świadczyć o tym mogą zapisy w księgach Spis parafialny parafa Topczewo z roku 1907 (ADD, APT, sygn. III/S/18) i z roku 1908 (ADD, APT, sygn. III/S/19). W spisie z 1907 r. wśród parafian ze wsi Bagieńskie Nowe wymienieni są między innymi Jan i Stanisław Zdrojkowscy. Przy Janie znajduje się dopisek „w Ameryce”, a przy Stanisławie Zdrojkowskim tego dopisku nie ma. W spisie z 1908 r. już przy imionach obu braci figurują dopiski „w Ameryce”. Stanisław Zdrojkowski zmarł w USA. Jego syn Tomasz Zdrojkowski wraz z wnuczką Alyssą Preston uczestniczyli w 2009 r. w II Zjeździe Rodu Zdrojkowskich w Ciechanowcu.

O Ignacym Zdrojkowskim wiele informacji jest na stronie internetowej [6]. Poniżej kopia tej strony.

Obit: Zdrojkowski, Ignatz (1880 – 1956)

Surnames: Zdrojkowski, Swinarski, Harycki, Biernat, Wisniewski

Source: THORP COURIER (Thorp, Clark County, Wis.) 09/27/1956

Zdrojkowski, Ignatz (24 DEC 1880 – SEP 1956)

Funeral services were conducted by Father Eugene Knopka at 10 o’clock Thursday morning at St. Stanislaus Church of Lublin, Wis., for Ignatz Zdrojkowski, 75, who passed away at the Marshfield hospital following a stroke.

Mr. Zdrojkowski, who was born in Poland on Dec. 24, 1880, came to America in the year 1900. He spent most of his life on a farm in the Town of Taft, northwest of Thorp.

He was united in marriage on Oct. 4, 1911 to Frances Swinarski at St. Hedwig’s Church, Thorp. He and his wife retired from active farming several years ago.

He is survived by his wife and one son, Joe, on the home farm, three daughters, Mabel, Mrs. Martin Harycki of Greenwood, Wis., Jean, Mrs. Joe Biernat of Kenosha, Wis., and Harriet, Mrs. Joe Wisniewski of Chicago, and thirteen grandchildren.

Interment took place in St. Stanislaus Cemetery, Lublin. Pallbearers were John Zdrojkowski, Ted Kaszubowski, Joe Losiewicz, Frank Winiarczyk, Walter Burzynski and Stanley Blasczyk.

Relatives and friends from out of town who attended the funeral of Ignatz. Zdrojkowski at Lublin on Thursday were: Mrs. Stella Budlewski, Mrs. Joe Budlewski, Mrs. Susan Berger and Mrs. Victory Topszewski and daughter of Hatley, Joe Swinarski and son Jim, and Stella Harycki of Milwaukee, Mr. and Mrs. Stanley Garbarski and Mr. and Mrs. Joe Wisniewski and daughter of Chicago, Mr. and Mrs. Joe Biernat and daughter of Kenosha, Sgt. And Mrs. Henry J. Graf of El Paso, Texas, Frank Harycki of Whitewater, Wis.

Tłumaczenie powyższego tekstu na język polski.

Krewni: Zdrojkowski, Swiniarski, Harycki, Bienat, Wiśniewski

Źródło informacji: „Wiadomości z Thorp” (lokalna gazeta), miasto Thorp, powiat Clark, stan Wisconsin, data 27 września 1956 roku.

Ignacy Zdrojkowski, urodzony 24 grudnia 1880 roku, zmarł we wrześniu 1956 roku.

Uroczystości pogrzebowe zostały przeprowadzone przez księdza Eugeniusza Konopkę, w czwartek o godzinie 10 w Kościele p.w. Św. Stanisława, w Lublinie, w stanie Wisconsin, w intencji zmarłego Ignacego Zdrojkowskiego, który zmarł w wieku 75 lat w szpitalu w Marshwield. Przyczyną śmierci był udar/wylew.

Pan Zdrojkowski, urodzony w Polsce, 24 grudnia 1880 roku, przybył do Ameryki w 1900 roku. Większość swego życia przeżył na farmie w wiosce Taft, położonej na północny wschód od miasta Thorp. Pan Zdrojkowski pojął za żonę Franciszkę Swiniarską. Uroczystości ślubne odbyły sie 4 października 1911 roku w kościele p.w. Św. Jadwigi w mieście Thorp. Państwo Zdrojkowscy zaprzestali aktywnej pracy na farmie i przeszli na emeryturę kilka lat temu.

Pozostawił żonę i syna Jozefa, którzy mieszkają na rodzinnej farmie. Pozostała najbliższa rodzina to: córka Mabel, żona Pana Marcina Haryckiego z miasta Greenwood w stanie Wisconsin; córka Joanna, żona Pana Jozefa Biernata z miasta Kenosha w stanie Wisconsin i córka Henryka, żona Pana Jozefa Wiśniewskiego z Chicago. Pan Zdrojkowski jest także żegnany przez 13 wnuków.

Pan Zdrojkowski został pochowany na cmentarzu Św. Stanisława w Lublinie. Trumna została przyniesiona i złożona do grobu z udziałem Panow: Jana Zdrojkowskiego, Teodora Kaszubowskiego, Jozefa Łosiewicza, Franciszeka Winiarczyka, Waltera Burzynskiego i Stanislawa Błasczyka.

Pozostali krewni i przyjaciele z poza miasta Thorp, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Ignacego Zdrojkowskiego w Lublinie, w czwartek to: Pani Stanisława Budlewska, Pani Jozefa Budlewska, Pani Zuzanna Berger i Pani Wiktoria Topczewska wraz z córką Hatley, Józef Swinarski z synem Jakubem, i Stanisława Harycka z Milwaukee, Pan Stanisław Garbarski z żoną, i Pan Jozef Wiśniewski z żoną i córką z Chicago, Pan Jozef Biernat z żoną i córką z Kenosha, i Sierżant Henryk J. Graf z żoną z El Paso w stanie Texas, i Franciszek Harycki z Whitewater w stanie Wisconsin.

Mabel, córka Ignacego Zdrojkowskiego, urodziła się 27.08.1912 r. , a zmarła w dniu 26.03.1990 r. Została pochowana na katolickim cmentarzu Św. Jadwigi w mieście Thorp. Na tym samym cmentarzu pochowany został jej mąż Marcin Harycki urodzony 11.11.1902 r., a zmarły w 1975 r.[5].

Emilia Zaborowska żyje, skończyła 99 lat i ma się dobrze. Jest aktualnie najstarszą żyjącą osobą z rodu Zdrojkowskich. Poniżej jej zdjęcie z 2007 r. gdy miała 95 lat.

----------------

Bibliografia

  1. ADD, APT, Księgi chrztów, małżeństw i zgonów
  2. ADD, APT, Księgi Spisów parafialnych
  3. Kopia karty spisu ludności w 1905 r. w stanie Wisconsin
  4. Zdjęcia przesłane przez Emilię Zaborowską
  5. http://wvls.lib.wi.us/ClarkConutry/cemeteries/withee/NewStHedwig/index/T.htm
  6. http://www.usgennet.org/usa/wi/county/clark/data/2/bbs67/67664.htm
  7. http://wvls.lib.wi.us/ClarkCountry/clark/data/index/Obit_Z.htm
  8. http://www.inforum.com/event/article/id/187483/


komentarze (2)

irena: chcialam powiedzieć ze drugą osobą z rodu Zdrojkowskich ktora przeżyla dziwiędziesiątkę jest Stanisława Olszańska (dziś ma 94 lata jest cioteczna siostra Emili Zaborowski- corka Jana )corka Bronisławy Zdrojkowskiej siostra Jana i Stanisława Zdrojkowskich
Jan: W uzupełnieniu dodam, że Stanisława Olszańska jest córką Piotra Górskiego i Bronisławy Zdrojkowskiej. Moja mama ś.p.Janina córka Bronisława Zdrojkowskiego przeżyła 99 lat i 2 miesiące, a mój prapradziadek Franciszek Zdrojkowski syn Telesfora przeżył 93 lata.

Imię


Wpisz kod z obrazka