Zdrojkowscy.pl

Zdrojkowscy we wsi Pietrzykowo Wyszki w parafii Bielsk Podlaski (cz. II)
autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Potomkowie Jana i Katarzyny, z domu Pietrzykowska Czuch, Zdroykowskich urodzeni we wsi Pietrzykowo Wyszki zapoczątkowali gałąź Zdroykowskich nazywanych dziś w skrócie Zdrojkowskimi z Pietrzykowa. 

Poniżej przedstawione informacje o potomkach Jana i Katarzyny Zdroykowskich pochodzą z ksiąg metrykalnych parafii Bielsk Podlaski, z okresu obejmującego lata 1700 do 1800.

Brak jest w tych księgach zapisów:

  • w księgach chrztów z okresu od 1759 do 1773 roku,
  • w księgach małżeństw od 1700 do 1711 ( wpisy zaczynają się w 1712 r.), od 1730 do 1735 i z roku 1766,
  • w księgach zmarłych od 1700 do 1712 ( wpisy zaczynają się od 1713 r.) i od 1725 do 1730.

Pomimo braku zapisów z w/w lat w tych księgach to stanowią one cenny zbiór danych o parafianach Kościoła w Bielsku Podlaskim w XVIII w. Opierając się na zapisach z tych księgach będziemy teraz relacjonować w układzie chronologicznym wszystkie informacje dotyczące Zdroykowskich w nich zawarte.

Barbara, córka Jana i Katarzyny Zdroykowskich w wieku 19 lat poślubiła Szlachetnego Jana Jakubowskiego ze wsi Skalimowo położonej w parafii Boćkowskiej. Ślub w Kościele w Bielsku Podlaskim był 27 listopada 1717 roku, a świadkami byli Szlachetni Tomasz Wierciński z Wiercienia i Stanisław Czuch Pietrzykowski z Pietrzykowa Gołąbek. (IB1, k.156v). O drugiej ich córce Krystynie dowiadujemy się tylko z metryki jej chrztu w 1702 r.

Można przypuszczać, że zmarła w dzieciństwie przed 1713 r., (od którego rozpoczynają się wpisy w księdze zmarłych). O trzeciej ich córce Dorocie też są w ksiąg metrykalnych tylko dwa zapisy. Metryka jej chrztu i metryka chrztu Wojciecha, syna jej siostry Barbary i szwagra Jana Jakubowskich z 5 kwietnia 1724 roku. (IB2, k.79). Z metryki tej dowiadujemy się, że Barbara Zdroykowska była chrzestną wraz z Szl. Franciszkiem Pietrzykowskim Wojciecha i że w dniu chrztu siostrzeńca była 19 letnią panną. Co działo się z nią później nie wiemy.

Kontynuatorem linii Zdrojkowskich w Pietrzykowie Wyszkach był jedyny syn Jana i Katarzyny, Kazimierz Zdroykowski. Na podstawie zapisów metrykalnych, w których on występuje można przedstawić następujące wydarzenia z jego życia.

Żoną Kazimierza była Szlachetna Marianna Olszewska. W księdze małżeństw parafii bielskiej nie ma metryki ich ślubu. Może to np. oznaczać, że Marianna przed ślubem mieszkała na terenie należącym do innej parafii. Prawo kościelne obowiązujące wtedy, nakładało obowiązek oby ślub odbywał się w kościele parafialnym panny młodej. Może mieszkała przed ślubem wraz z rodzicami we wsi Olszewo w parafii Boćki, sąsiadującej z parafią Bielską lub we wsi Skalomowo, z której pochodził mąż jego siostry, też należącej do tej parafii. Ślub ich miał miejsce około 1729 roku.

W Pietrzykowie Wyszkach 10 stycznia 1712 roku przychodzi na świat ostatnie dziecko Jana i Katarzyny Zdroykowskich, czwarta córka. W metryce chrztu z 14 stycznia 1712 roku prawdopodobnie jej imię Marianna zostało zapisane jako Anna. Chrzestnymi byli: Walenty Pietrzykowski, Agnieszka Pietrzykowska i Franciszek Czuch. (IB2, k.1) Ostatni z chrzestnych, zapisany jako Franciszek Czuch, powinien być zapisany jako Franciszek Pietrzykowski Czuch. Marianna Zdroykowska pozostała panną do końca życia. Zmarła we wsi Pietrzykowo Wyszki w 1772 roku w wieku 60 lat. Po przyjęciu sakramentu świętego pochowana została na cmentarzu parafialnym w Bielsku. (IM1, k.41v)

Po ślubie w 1717 roku Barbara wraz z mężem Janem Jakubowskim zamieszkali we wsi Pietrzykowo Wyszki, prawdopodobnie w domu jej rodziców. Można tak wnioskować na podstawie zapisów w metrykach chrztów ich dwóch synów chrzczonych w kościele bielskim.

30 listopada 1721 r. Ks. Stanisław Olszewski ochrzcił Andrzeja syna Szlachetnych Jana Jakubowskiego i Barbary Zdroykowskiej ze wsi Pietrzykowo Wyszki. Chrzestnymi byli: Szl. Jan Pietrzykowski Czuch i Justyna Pietrzykowska Kosierkowa. (IB2,k.61)

Trzy lata później był chrzest drugiego syna Jana i Barbary.

Dnia 5 kwietnia 1724 roku podczas chrztu syna Szlachetnych Jana i Barbary Jakubowskich ze wsi Pietrzykowo Wyszki, nadane mu zostało imię Wojciech, a chrzestnymi byli: Szl. Franciszek Pietrzykowski i Szl. Dorota Zdroykowska. (siostra Barbary) (IB2,k.79)

W księgach metrykalnych parafii bielskiej nie ma więcej zapisów dotyczących Jana, Barbary Jakubowskich ani ich synów. Prawdopodobnie małżonkowie wraz z synami przenieśli się do innej wsi. Może do wsi Skalimowo Jakubowskie, rodzinnej wsi Jana, w której może np. odziedziczył gospodarstwo po zmarłym ojcu lub były tam lepsze warunki do życia niż te, które mieli w Pietrzykowie Wyszkach? Może odpowiedzi na te pytania znajduje się w księgach metrykalnych parafii Boćki?

Kazimierz Zdroykowski z Marianną Olszewską miał sześcioro dzieci. Mieszkali we wsi Pietrzykowo Wyszki gdzie urodziły się wszystkie ich dzieci i gdzie zmarli. Dnia 14 maja 1730 r. ochrzczona została ich pierwsza córka Teresa. Chrzestnymi byli: Szl. Maciej Moczulski i Szl. Elżbieta Niwińska (IB2, k.138).

W dniu 25 stycznia 1732 roku ochrzczony przez Ks. Tomasza Markowskiego został ich syn Jan. Chrzestnymi byli: Szl. Maciej Pietrzykowski i Szl. Apolonia Pietrzykowska. (IB3, k.9v)

Dnia 21 czerwca 1734 r. ochrzczony został drugi ich syn Piotr. Chrzestnymi byli: Szl. Marcin Zawadzki i Szl. Apolonia Pietrzykowska (IB3, k.33v).

W dniu 14 lutego 1737 r. ochrzczony został trzeci ich syn Walenty. Chrzestnymi byli: Szl. Józef Woydakowski i Szl. Anna Krzyżanowska panna. (IB3, k. 60v)

Dnia 12 października 1738 r. ochrzczony został ich czwarty syn Michał. Chrzestnymi byli: Szl. Maciej Pietrzykowski i Szl. Marianna, żona Wawrzyńca, Pietrzykowska (IB3, k. 78v).

W dniu 19 kwietnia 1745 r. ochrzczona została przez Ks. Tomasza Chudzińskiego druga ich córka Zofia. Chrzestnymi byli: Szl. Szymon Pietrzykowski i Szl. Brygida Pietrzykowska. (IB3, k.143v).

Kazimierz Zdroykowski 28 czerwca 1753 roku był świadkiem na ślubie Szl. Wawrzyńca Pietrzykowskiego z Szl. Marianną Pietrzykowską obojgiem ze wsi Pietrzykowo Wyszki, jak to wynika z metryki ich ślubu (IB4, k. 102). W Pietrzykowie Wyszkach zmarł Kazimierz Zdrojkowski i został pochowany 26 grudnia 1777 roku, po udzieleniu św. sakramentu na cmentarzu parafialnym w Bielsku Podlaskim. (ID1, k.62v).

Żona Kazimierza, Marianna Zdroykowska zmarła 18 lutego 1768 r. (ID1, k. 26)

----------------

Bibliografia

  • ADD, APB, IB1, k. 156v; IB2, k. 1, k. 61, k. 79 i k.138
  • ADD, APB, IB3, k. 9v, k. 33v, k. 60v, k. 78v i k. 143; IB4, k. 102
  • ADD, APB, IM1, k. 41v
  • ADD, APB, ID1, k. 26 i k. 62v


komentarze (0)


Imię


Wpisz kod z obrazka