Zdrojkowscy.pl

O pożarze domu gościnnego w Topczewie w 1617 roku
autor: Jan Mamaj
kategoria: Skąd pochodzimy

Z Księgi Grodzkiej Brańskiej. Koszowsky Litere Testimonium. Do Urzędu i Ksiąg Grodzkich Brańskich stawił się osobiście Szlachetny Jan Koszowski kupiec i przedłożył dokument stanowiący zeznanie świadków o następującej treści. Moim wielce łaskawym i Moscym Panom Jch Mosciom Panom Woiewodom, Castollanom, Starostom y inszym urzędnikom mieyskym, Woytom, Burmistrom, Raycom, wszem wobec y kazdemu z osobna komu się będzie godziło wszędzie y należało. 

Ja xsiądz Mateusz Topczewski Gawin Pleban tegosz koscioła Topczewskiego zinnymi Collatorami moimi Oznaymuią y wiadomość pewną daią ze dnia sistego marca prawie przed pułnockiem w nocy z dopuszczenia Boskiego zapalił się dom Goscinny na topczewim koscielnym polu budowany przez nieboszczyka Szlachetnego Balcera Topczewskiego Postulę na tegosz własnym gruncie. W tym ze domu Gospodarz ktory mieszkał przez ten ogień mało przy czym albo zgoła ni przy czym został. Na ten czas w tym ze domu goscinnym stał kupiec Jan Koszowski Szkots z Bielska, zbranskiego targu iadąc na drugi saraskj y ten Jan Koszowski zwysz pomieniony stego pozaru srogiego czyniący sobie wczas wnocy za przestrogą tu daną ladnie iako wczym był wypadł gdyz mu się lednie y samemu zdaczyło wyratować. A przytym swoiego własnego towaru kupieckiego ktory miał mało albo zgoła nic nie wyratował, ani koni ani woza na ktorym miał swoy towar, Co wszytkiego wtym niesczęsnym przypadku rachuie na tysiąc złotych a ysz tak nieynaczey iest.

Ja Xsiądz Mateusz Topczewski wyzey mianowany Zcollatorami moimi przyznawamy to iako mianowicie z Jego Mością Panem Andrzeiem Rytelem, z Jakubem Topczewskim Kobusem y z Jakubem Topczewskim Sławkiem y z ynszymi, ktorzy dla pewnieyszy wiary y swiadectwa pieczeci swoie przycisneli y ręką swą własną kazdy zosobna podpisali się.

Datum sTopczewa dnia 14 marca Anno Domini 1617.

X. Mateusz Gawin Topczewsky ręką własną

Andrzey Rytel Ręką swą

Gaspar Kołakowsky Altarysta Topczewsky ręką własną

Jakub Topczewsky Kobus ręką własną

Jakub Topczewsky Sławik ręką własną

----------------

Bibliografia

  • NGAB Mińsk, fond 1708 – 1 – 31 , k. 90 i 90v


komentarze (2)

Joanna: Jestem ciekawa, jak ma się temat domu gościnnego w Topczewie, do historii rodu Zdrojkowskich. W artykule nie ma ani słowa o którymś z członków rodu Zdrojkowskich...
Jan: Zdrojkowscy mieszkali we wsi Topczewo, później miasteczku Topczewo od XV w. Wiele przemawia za tym, ze Topczewscy herbu Rola mieli wspólnych przodków w XV w. ze Zdrojkowskimi o przydomkach Bayk i Klekotko. W XVI w. wielu z nich mieszkało na terenie Topczewa. Z zapiski w Księdze Brańskiej Grodzkiej z 1638 r. wynika, że w Topczewie mieszkała rodzina Wojciecha syna Jana Zdrojkowskiego. W kościele Topczewskim Zdrojkowscy byli grzebani od XV do XVIII w. Na jarmarki do Topczewa przyjeżdżali od XVII w. ze Zdrojek i innych wsi z terenu parafii Topczewskiej, w których mieli swoje dobra. Już w XVI w. na terenie wsi Topczewo i przysiółków Kościelne, Moskwino, Słomczyno, Gawiny, Ostrówek miała swoje dobra szlachta z wielu różnych rodów w tym Zdrojkowscy. Jan Mamaj

Imię


Wpisz kod z obrazka