Zdrojkowscy.pl


artykuły

Akt notarialny sprzedaży ziemi z majątku Zdrojki z 1907 r.
2016-10-30 - 15:05:02 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Gniazdo rodowe

Właścicielem majątku Zdrojki wraz z działami we wsiach Falki Stare i Falki Filipy w 1907 r. był Józef Kulikowski, który w 1882 r. odziedziczył ten majątek po swoim ojcu Janie.
Zdrojkowscy z wywodu szlachectwa w dokumentach sądowych cz. I
2016-05-03 - 13:16:02 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Z wypisu, z wywodu szlachectwa Familii Urodzonych Zdroykowskich Herbu Rola wpisanego 9 stycznia 1818 r. do ksiąg szlacheckich Obwodu Białostockiego, wynika, że...
O tym, jak Aleksandra Zdrójkowska ratowała warszawiaków w Pruszkowie w 1944 r. przed wywózką do obozu
2015-12-27 - 12:30:43 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego zamieszczony jest wywiad, jakiego Pani Annie Piłat udzielił w 2006 r. Pan Teofil Bisaga, uczestnik Powstania Warszawskiego walczący w oddziale "Jeremiego". Pod koniec Powstania 20 września 1944 r. wyjechał on wraz z niewidomym ojcem z Warszawy do Pruszkowa, gdzie odbywała się selekcja ludności cywilnej wysiedlanej z Warszawy.
O Edmundzie Zdrojkowskim i jego nieruchomości w Bielsku
2015-11-26 - 21:51:04 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

W 1889 r. Edmund Zdrojkowski wystąpił do S-Petersbursko–Tulskiego Banku Ziemskiego o pożyczkę pewnej kwoty pieniędzy. Jako jej zabezpieczenie postawił swoją nieruchomość położoną w mieście Bielsku przy ulicy Marińskiej.
O tym, jak w 1911 r. Bolesław Zdrojkowski kupił ziemię w Zalesiu
2015-11-23 - 22:17:00 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Jak wyglądały transakcje kupna – sprzedaży ziemi na przełomie XIX i XX w. dobrze ilustruje odpis aktu z sięgi aktowej Bielskiego Notariusza Aleksandra Pawłowicza Rutkiewicza za 1911 r. zapisanego pod numerem 133, w którym jako jeden z kupujących występuje Bolesław Zdrojkowski.
Posag żony Adama Zdrojkowskiego
2014-12-07 - 20:09:02 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Na stronach 2 i 3 wypisu z wywodu Szlachectwa Zdroykowskich herbu Rola, wciągniętego 10 stycznia 1818 roku do Akt i Ksiąg Szlacheckich Obwodu Białostockiego, wydanego Wielmożnemu Jaśnie Panu Tomaszowi synowi Pawła Zdroykowskiego herbu Rola 13 stycznia 1827 r., jako jeden z wielu dowodów jest wymieniony dokument mówiący o tym, że w poniedziałek po uroczystości Świętych Trzech Królów 1728 r. urodzony Adam po Walentym Zdroykowski urodzonej Katarzynie córce Macieja Brzozowskiego, żonie swojej zapisał sumę 170 złotych polskich na połowie majętności na wsi Bagińskich Rzędosiach położonej za wzięty od tejże posag.
Żony Zdrojkowskich h. Rola c.d.
2014-11-07 - 22:09:00 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Kontynuując temat o żonach Zdrojkowskich h. Rola w poniższej tabeli zestawiono informacje o nich zaczerpnięte z wpisów, w zachowanych księgach metrykalnych i księgach spisów parafialnych parafii Wyszki, sąsiadującej z parafią Topczewo.
Żony Zdrojkowskich h. Rola od XVI do XIX w.
2014-09-05 - 09:11:02 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Zestawienie to sporządzone zostało w oparciu o informacje z zapisek w sądowych księgach brańskich i z metryk chrztów, ślubów i zgonów w księgach metrykalnych parafii topczewskiej.
Zdrojkowscy we wsi Pietrzykowo Wyszki w parafii Bielsk Podlaski (cz.III)
2014-06-25 - 13:45:00 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

W części I tego artykułu jest zamieszczone tłumaczenie na język polski zapiski z 1695 r. dotyczącej darowizny jaką bracia Mateusz i Franciszek synowie nieżyjącego już Marcina Pietrzykowskiego uczynili na rzecz Jana Zdrojkowskiego.
Rozwód u Zdrojkowskich
11:07:13, autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

W 1601 r. sąd biskupi w Janowie Podlaskim na wniosek proboszcza topczewskiego ks. Jakuba Czajkowskiego zajmował się sprawą rozwodu pomiędzy szlachetnymi Wojciechem Godziębą i Barbarą Zdrojkowską i wydał wyrok rozstrzygający w tej sprawie [ADS, sygn. D 17, k. 78v i 79].
Inwentarz siedliska Warpęchowskich we wsi Bagieńskie z 1614 r.
2014-04-04 - 18:46:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Rodzina Warpęchowskich, w 1614 r. dziedziców cząstkowych we wsi Bagieńskie, składała się z ojca – Wojciecha Warpęchowskiego, matki – Zofii, córki zmarłego już Leonarda Olszewskiego, i ich czworga dzieci: Stefana, Macieja, Jadwigi i Apolonii.
Zdrojkowscy h. Rola w XX w. tapicerami w Warszawie
2013-05-01 - 18:12:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Stanisław Zdrojkowski najstarszy syn Jana i Katarzyny z Żerów, wnuk Franciszka, prawnuk Telesfora urodził się w 1881 r. w Ciechanowcu. Na przełomie XIX i XX w. uczył się rzemiosła tapicerskiego u Jana Wernika w Warszawie.
Łaskami słynący obraz M.B. Częstochowskiej w kościele w Topczewie
2012-09-30 - 20:14:13 | autor: ks. dr Eugeniusz Zbigniew Beszta-Borowski
kategoria: Skąd pochodzimy

Niepublikowany artykuł autorstwa ś.p. ks. infułata dr. Eugeniusza Zbigniewa Beszty-Borowskiego, wieloletniego wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, założyciela i dyrektora Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej, założyciela i dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, wikariusza w Parafii Topczewo w latach 1954 – 1955.
Zdrojkowscy w Kożuszkach na początku XVII w.
2012-09-29 - 16:20:33 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Opisane w dalszej części artykułu wydarzenia z życia niektórych z wnuków Michała Zdroikowskiego mieszkających we wsi Kożuszki w parafii Topczewo mają za cel przybliżyć czytelnikowi realia życia przedstawicieli rodu Zdrojkowskich żyjących na początku XVII w., poza ich gniazdem rodowym Zdojkami, we wsi Kożuszki oddalonej od Zdrojek o około 6 km.
O osobach wymienionych w wywodzie szlachectwa Zdrojkowskich z 1818 r.
2012-09-27 - 20:13:25 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Szlachetny Paweł Zdroykowski Pernal (1729–1807) urodził się we wsi Bagieńskie, parafia Topczewo, w rodzinie Adama i Katarzyny z Brzozowskich ślubnych małżonków Zdroykowskich. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Topczewie 9 stycznia 1729 roku przez proboszcza, księdza Sebastiana Kostro.
Zdrojkowscy herbu Rola w USA
2012-02-23 - 12:09:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Początek XX w. to okres wielkiej emigracji Polaków z terenów dawnego Królestwa Polskiego pod zaborami do USA, głównie ze wzglądów ekonomicznych. Wśród emigrantów znajdowali się także Zdrojkowscy herbu Rola. Oto zebrane informacje o trzech z nich i ich potomkach.
Zdrojkowscy we wsi Pietrzykowo Wyszki w parafii Bielsk Podlaski (cz. II)
2011-10-10 - 22:43:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Potomkowie Jana i Katarzyny, z domu Pietrzykowska Czuch, Zdroykowskich urodzeni we wsi Pietrzykowo Wyszki zapoczątkowali gałąź Zdroykowskich nazywanych dziś w skrócie Zdrojkowskimi z Pietrzykowa.
Wzajemne dożywocie pomiędzy małżonkami Zdrojkowskimi z 1691 r.
11:03:33, autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Przykładem innej formy testamentu niż opisana w artykule p.t. "Testament Szlachetnego Szymona Sasina ze wsi Ignatki w parafii Topczewskiej z 1655 r." jest odnaleziony na karcie 136 w Księdze Brańskiej Grodzkiej nr 192, z 1691 r. (przechowywanej w Archiwum w Mińsku na Białorusi) zapis dotyczący dyspozycji mieniem ruchomym i nieruchomym należącym do małżonków Zdrojkowskich w przypadku śmierci jednego z nich, a także po śmierci obojga małżonków.
Szlachetny Jan Zdrojkowski urodzony 17.04.1860 r. w mieście Ciechanowiec
2011-07-03 - 10:37:21 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Osoby Rodu

Jan był najmłodszym z 5 synów Franciszka ur. w 1814 r. we wsi Zalesie w parafii Topczewo i Barbary, wnukiem Telesfora ur. w 1778 r. we wsi Bagieńskie Nowe w parafii Topczewo i Franciszki z Drągowskich.
Zdrojkowscy we wsi Pietrzykowo Wyszki w parafii Bielsk Podlaski (cz. I)
2010-03-07 - 10:58:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Związki Zdrojkowskich z Pietrzykowskimi zaczęły się już od XVI w. O czym dowiadujemy się z zapiski zawartej na karcie 276, w przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) Księdze Brańskiej Grodzkiej (KBG) nr 8 z roku 1577.
Testament Szlachetnego Szymona Sasina ze wsi Ignatki w parafii Topczewskiej z 1655 roku
2011-03-01 - 10:33:11 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Zdroykowscy żyjący w XVII w. we wsiach na terenie parafii Topczewskiej, podobnie jak ich sąsiedzi, zwykle gdy już spodziewali się śmierci, czy to z uwagi na starość czy chorobę, spisywali lub dyktowali testamenty. Odbywało to się zwykle w obecności księdza z miejscowej parafii, kogoś z bliskiej rodziny i przeważnie dwóch szlachciców cieszących się zaufaniem testatora, czy to ze względu na pełnienie jakiś urzędów, czy na to, że mieli poważanie wśród okolicznej szlachty.
Pomiara włóczna Pietrzykowa
2011-01-27 - 22:47:00 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

U schyłku rządów Zygmunta I Andrzej Dybowski, szlachcic z Dybowa na Podlasiu w ziemi drohickiej, dostał się na dwór królowej Bony. Królowa zlecała mu różnorodne prace związane z prowadzoną przez nią reformą królewszczyzn na Litwie.
O pożarze domu gościnnego w Topczewie w 1617 roku
2010-11-11 - 19:38:00 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Skąd pochodzimy

Z Księgi Grodzkiej Brańskiej. Koszowsky Litere Testimonium. Do Urzędu i Ksiąg Grodzkich Brańskich stawił się osobiście Szlachetny Jan Koszowski kupiec i przedłożył dokument stanowiący zeznanie świadków o następującej treści. Moim wielce łaskawym i Moscym Panom Jch Mosciom Panom Woiewodom, Castollanom, Starostom y inszym urzędnikom mieyskym, Woytom, Burmistrom, Raycom, wszem wobec y kazdemu z osobna komu się będzie godziło wszędzie y należało.
Najstarsi znani przodkowie Zdrojkowskich
2010-06-22 - 10:25:30 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

"Za pierwsze nazwiska uważać można tak zwane przydomki, które już w XV i XVI w. w ziemi bielskiej były dziedziczne, gdy nazwisk na ski zakończonych jeszcze nie używano. Przydomek zwany niekiedy przezwiskiem, bo zwykle narzucają go ludzie pewnej osobie wskutek jakiegoś jej wydarzenia lub śmieszności. Po ojcu nosił go syn i wnuk spadkowy, czyli cała linia, ród, dom szlachecki, a stąd pochodzi nazwa przydomku, który się kładzie przy nazwisku, nazywanym także niekiedy przydomkiem i służył nieraz dla kilku rodzin wspólnego herbu"... Zygmunt Gloger, "Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta"
Podymne 1661 roku
2010-06-12 - 10:56:12 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Próba oceny zniszczeń wojennych w latach 1655 – 1660 na terenie parafii Topczewskiej na podstawie zapisów podatku podymnego w Księgach poborowych podlaskich, poborowe bielskie, Parafia Topczewska.
Zdrojkowscy w zapiskach z Ksiąg Brańskich Grodzkich
2010-05-03 - 13:03:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Ważnym źródłem wiadomości o przedstawicielach rodu Zdrojkowskich żyjących w XVI i XVII w., kiedy jeszcze nie były zapisywane takie ważne wydarzenia w ich życiu jak chrzty, śluby i zgony, są akta ziemskie i grodzkie z tego okresu, które zachowały się do naszych czasów.
Zdroykowscy zapisani w 1845 roku w "Książce dla zapisywania oddanych dziesięcin snopowych Topczewskiego Kościoła"
2010-04-28 - 13:15:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Zachowana do naszych czasów "Książka dla zapisywania oddanych dziesięcin snopowych Topczewskiego Kościoła" z lat 1845 – 1855 stanowi cenne źródło wiedzy o rozsiedleniu rodzin Zdrojkowskich w poszczególnych wsiach należących do parafii Topczewskiej w połowie XIX wieku i o szacunkowej wielkości posiadanej przez nie powierzchni ziemi uprawnej.
Herb Rodu Zdrojkowskich
2010-04-20 - 16:43:33 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Herb rodu

O tym, że herb Rola był herbem Zdrojkowskich wywodzących się z wsi Zdrojki w parafii Topczewskiej z Ziemi Bielskiej świadczą dwa dokumenty.
Zdroykowscy wśród członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia Przeczystej założonego przez plebana Topczewskiego Szymona Stanisława Popławskiego w 1673 roku
2010-04-14 - 16:35:13 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Genealogia Rodu

Wywody Zdrojkowskich i ich sąsiadów
2010-04-03 - 11:10:56 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Nobilitacji, czyli nadania herbu i uznania za szlachcica, dokonywał do 1578 r. sam król, później król pod kontrolą sejmu, a od 1601 r. sejm, czyli brać szlachecka przez swych przedstawicieli.
Informacje o Zdrojkowskich i ich sąsiadach żyjących w parafii Topczewskiej w świetle zapisów zawartych w rejestrze podatku łanowego ziemi bielskiej, Parafii Topczewskiej z 1580 r.
2010-03-16 - 12:26:26 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Jednolity podatek gruntowy, zwany też łanowym, wprowadzony został w połowie XVI wieku. Z terenów województwa podlaskiego do naszych czasów zachowały się spisy podatkowe z okresu 1563 do 1591 roku. Ze względu na stan zachowania, szczegółowość informacji oraz interesujący nas obszar województwa, do szczegółowej analizy poddano informacje zawarte w Regestrze poborowym woj. Podlaskiego, Powiatu Bielskiego, Parafii Topczewskiej z 1580 roku.
Informacje o Zdroykowskich i ich sąsiadach zawarte w rejestrach pogłównego województwa podlaskiego z lat 1662-1692
2010-02-22 - 11:25:33 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Sąsiedzi

Wojna Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1655 – 1660 tzw. potop szwedzki spowodowała znaczne straty w ludziach, hodowli, uprawach i handlu. Dla zdobycia środków na odbudowę kraju i armii w 1662 r. sejm uchwalił podatek pogłówny i określił taryfy i sposób jego poboru.
O kościołach i parafii w Topczewie
2010-01-27 - 12:32:16 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Skąd pochodzimy

Kiedy został wybudowany pierwszy kościół i erygowana parafia w Topczewie nie wiadomo. Można tylko przypuszczać, gdyż brak jest dokumentów pisanych, że na terenie wsi Topczewo już w XIV w. istniał kościół i mogła być parafia należąca do diecezji płockiej.
O Józefie synu Woyciecha Zdroykowskiego urodzonym we wsi Bagińskie Nowe
2010-01-09 - 14:11:00 | autor: prof. Zbigniew Zdrójkowski
kategoria: Osoby Rodu

O Józefie synu Woyciecha Zdroykowskiego urodzonym we wsi Bagińskie Nowe w parafii topczewskiej w 1846 roku i jego synu Michale Zenonie. Józef syn Szlach. Wojciecha i Florentyny z Wygonowskich Zdroykowskich urodzony 19 maja, a ochrzczony 26 maja 1846 r. w kościele topczewskim. Chrzestnymi byli: Szlachetni: Piotr Zaleski i Antonina Górska.
O osadnictwie na Podlasiu
2010-01-05 - 15:23:09 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Skąd pochodzimy

O osadnictwie na terenach dzisiejszego Podlasia niewiele jest informacji z zachowanych dokumentów spisanych przed XIV wiekiem. Dopiero z wieku XV zachowało się dużo danych z ocalałej do naszych czasów znacznej części Metryki Książęcej. Na jej podstawie można prześledzić proces osadniczego zasiedlania poszczególnych okolic tej ziemi.
Gniazdo rodowe
2009-12-18 - 18:56:30 | autor: Jan Mamaj
kategoria: Gniazdo rodowe

Gniazdo rodowe Zdrojkowskich to miejsce związane z nadaniem książęcym z XV wieku, położone w ziemi drohickiej, w parafii topczewskiej. Prawdopodobnie wtedy jeszcze było nie zasiedlone i porośnięte lasem. Dziś leżące na terenie województwa podlaskiego, w powiecie Bielsk-Podlaski, w gminie Wyszki. Nadanie mogło obejmować obszar o powierzchni 20 włók (około 359 ha) dziś zaliczany do wsi: Koćmiery, Wypycha i Zdrojki, o czym może świadczyć zapis z Rejestru z 1528 roku, w którym wymienione są dobra „Kotmiry Zdroiewskii”. Jednak mogło być też tak, że nadanie wynosiło 10 włók (około 180 ha) i obejmowało obszar zaliczany dziś do wsi Zdrojki i części wsi sąsiednich.